Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Säckstationen vid Göteborgs Central kan få en bättre lösning där in- och utgående pendeltågsspår binds ihop i en slinga på stationsområdet. Den kostar bara en tredjedel av Västlänken och kan stå helt färdig redan 2021. Slingan inkräktar även minimalt på kommande exploatering av Gullbergsvassområdet, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Tjäna 13 miljarder och tio år på bättre Västlänk

  Västlänken är en gökunge som äter upp minst 60 procent av det Västsvenska infrastrukturpaketet. Utred i stället Västlänk 2021 som är effektivare, frigör stora resuser till fler angelägna trafikprojekt och blir klar till Göteborgs 400 års-jubileum, skriver fd trafikdirektör Claes Westberg, Lennart Wassenius (C) och civilingenjör Kurt Larsson.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det Västsvenska infrastrukturpaketet domineras av tre stora projekt. En nio kilometer lång pendeltågstunnel under Göteborg (Västlänken), en ny biltunnel under Göta Älv (Marieholmstunneln), samt en ny Göta Älvbro.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Pengamässigt kostar paketet 40 miljarder och finansieras med 20 miljarder av bilisterna som får betala en extra vägskatt, samt 17 miljarder av staten. Vidare svarar Västra Götalandsregionen, Halland och Göteborgs stad tillsammans för tre miljarder.

  Göteborgsregionen är i stort behov av rejäla satsningar på järnväg, spårväg och väg. Paketet bör dock göras mycket mer effektivt. Genom att ersätta Västlänken med en effektivare trafiklösning för pendeltågstrafiken – Västlänk 2021 – skapas en lösning som ger full nytta, kostar en tredjedel och som kan börja användas ett decennium tidigare. Denna lösning frigör cirka 13 000 miljoner kronor, vilka kan användas till andra nödvändiga projekt.

  Västlänken – ett dyrt projekt långt in i framtiden. Vår huvudkritik riktar sig mot Västlänken. En gökunge som dominerar och ”äter upp” minst 60 procent av hela paketet. Den tar tio år att utreda och minst lika länge att bygga. Hela tunneln måste bli färdig innan någon som helst nytta fås, troligtvis en bit in på 2030-talet. Tunneln ersätter ”säckstationen” för pendeltågen och ger en station i Haga, vars betydelse dock är ifrågasatt. Tunneln byggs i ”lös marin lera”, är riskfylld och skapar störningar och blockerar annan viktig utveckling under många år.

  Smartare alternativ sparar miljarder. Säckstationen vid Göteborgs Central, kan få en bättre lösning där in- och utgående pendeltågsspår binds ihop i en slinga på stationsområdet. Dessutom förbättras spårkapaciteten söderut med en ny ”Gårdatunnel” och en utbyggd Lisebergsstation. Denna lösning ger samma nytta som Västlänken, men kostar bara en tredjedel, cirka sju miljarder och kan stå helt färdig redan 2021.

  Klimatsäker lösning

  Denna lösning placerar dessutom spårslingan översvämningssäkert en våning upp och kan på det sättet också möta stadstrafiken (spårvagn och buss på Bangårdsviadukten), i en mycket attraktiv bytespunkt. Slingan inkräktar minimalt när det gäller exploateringen av Gullbergsvassområdet, eftersom den placeras i stationsområdets ytterkanter. Lösningen med krökt station ovan mark är den samma som den uppmärksammade centralstationen i Berlin.


  13 miljarder till andra nödvändiga projekt. Vi vill peka ut fyra områden där vi ser stora möjligheter till förbättringar och skapa en bättre helhetslösning för trafik och transporter i Göteborgsområdet.

  K2020 – 3,5 miljarder. 2020 är ett väl genomarbetat projekt, bland annat med en snabbspårväg mellan Järntorget och Centralen (Operalänken), som är den sista pusselbiten av kollektivtrafikringen, Kringen. Anslutning av spårvagn till den nya stationen ger därmed snabba resor till de flesta nyckelpunkter i Göteborg. Detta avlastar även de stora flaskhalsarna Brunnsparken och Drottningtorget.

  Västra Stambanan – 3,5 miljarder. Denna bana, och speciellt sträckan Sävenäs-Floda, är Sveriges mest överbelastade järnväg. Pendel-, fjärr-, region- och inte minst godstrafiken får allt svårare att samsas om utrymmet. Därför måste två nya spår anläggas och vi argumenterar starkt för att välja ”raka spåret” med en tunnel norr om Aspen. Detta innebär att hela projektet Hamnbanan kan genomföras, vilket är nödvändigt för att säkra godset till och från Göteborgs hamn.

  Omfördelar trafiken

  Kringfartsleder – 3 miljarder. Söder- och Västerleden är okej i dag, men från Björlandamotet fram till E6 måste en uppgradering till fyrfältighet och planskilda korsningar ske. Vidare måste den östliga delen byggas ut, mellan E6 och E20 i Partille. Denna yttre ringled är viktig för att kunna omfördela trafik från centrala staden när den extra vägskatten införs.

  Minskad extra vägskatt (trängselskatt) – 3 miljarder. En betalstation på Älvsborgsbron är oacceptabel, Den är kontraproduktiv, hämmar Göteborgs utveckling och motverkar syftet att undvika trängsel i centrala staden.

  Använd pengarna mer effektivt! Skattebetalarnas och bilisternas pengar måste användas på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Vi menar att paketet borde vara genomfört till 2021. Då fyller Göteborg 400 år. Tänk att få visa upp en mönsterstad för transport och trafik snarare än den uppgrävda staden. Till ansvariga politiker vill vi därför rikta följande uppmaning: genomför snarast en förutsättningslös studie av Västlänk 2021!

  Med en effektivare trafiklösning kan de övergripande målen – fördubblad kollektivtrafik, ökad tillgänglighet till och från Göteborgs hamn och fler tvärförbindelser –nås både snabbare och billigare.

  Claes Westberg

  f d trafikdirektör i Göteborg

  Lennart Wassenius (C)

  ledamot av förbundsstyrelsen (GR)

  Kurt Larsson

  civilingenjör