Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Ta ansvar för ett dåligt beslut

Alla partier utom Vägvalet var med på tåget när kommunfullmäktige 2012 beslutade att driva Gobigas-projektet vidare. Det vore på sin plats att de nu tar sin del av ansvaret i den här affären, skriver Theo Papaioannou (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Det här biogasäventyret måste få ett slut. Göteborgarna har redan förlorat många miljoner kronor. Det måste finnas en gräns för vilka risker kommunala energibolag kan ta med skattebetalarnas pengar.”

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Citatet ovan yttrade Jonas Ransgård (M) om miljardförlusten för Gobigas-projektet i Göteborgs-Posten den 1 september 2015. Om man inte redan tappat respekten för de politiska ledarna i denna stad så är det dags nu. Ransgårds yttrande bidrar till den förtroendekris som staden genomgår. Han var nämligen själv, med sitt parti, med om att besluta att köra Gobigas-projektet vidare den 19 april 2012 i kommunfullmäktige, trots förlustvarningarna redan då. Han bestämde detta i samsyn med alla övriga partier från båda blocken.

Flera varningssignaler

Vägvalet poängterade redan då att Gobigas var ett slöseri med skattebetalarnas pengar. I kommunfullmäktiges beslutsunderlag kunde man läsa flera punkter som påvisade att det enda rätta var att lägga ned projektet. Underlaget visade att det fanns en ekonomisk risk då investeringen beskrevs som icke lönsam. Den intäkt som genererades från den sålda biogasen, beräknades täcka anläggningens driftskostnader men inte dess kapitalkostnader.

Det rådde även stor osäkerhet om lönsamheten då den berodde på vad som hände i omvärlden. De ekonomiska kalkylerna byggde på att biogasen såldes som fordonsgas och inga kalkyler var gjorda för annat försäljningsområde. Man visste inget om råvarutillgången och lika lite om fortsatt skattebefrielse, något som Göteborg Energis kalkyler byggde på.

Kristallklart

Budskapet i underlaget från 2012 var kristallklart: projektet hade fördyrats med 300 miljoner kr vilket medförde att projektets slutkostnad skulle hamna på 1,4 miljarder kr istället för 1,1 miljarder. Kalkylunderlaget från Geab var inte ens fullständigt på grund av så kallade affärshemligheter. Flera siffror var överstrukna vilket gjorde det omöjligt att ta ett vettigt beslut.

Vägvalet påpekade bristerna och yrkade därmed också avslag och krävde en votering som vi var ensamma om att förlora.

Det borde vara på sin plats att Jonas Ransgård och hans parti tog sin egen del av ansvaret i den här affären. Och övriga partier med, för den delen.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice partiledare, Vägvalet