Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Tågentreprenör får betalt för att sluta

Balfour Beatty Rail skulle sköta underhållet av järnvägarna i Västsverige i fem år för nästan en miljard kronor. Efter tio månader sades avtalet upp. BB Rail fick 125 miljoner kronor extra för att slippa jobba vidare. Avtalet hemligstämplades.

Balfour Beatty Rail vill inte kommentera uppsägningen av avtalet och ersättningen från Trafikverket, varken muntligt eller skriftligt utan hänvisar till ett pressmeddelande under torsdagen.

Malin Holen, numera chef för ekonomi och styrning av stora projekt inom Trafikverket, försvarar avtalet.

- Det var den minst dåliga lösningen, säger hon till GP.

Saknade personal

Balfour Beatty Rail vann 2009 upphandlingen av banunderhållet i Västsverige. Avtalstiden var fem år från 1 september 2010 och var värt 972 miljoner kronor.

Men BB Rail hade svårt att rekrytera folk och startade med stora luckor i organisationen. Under den hårda vintern 2010-2011 fick företaget stora problem med snöröjningen.

I våras begärde BB Rail extra ersättning av Trafikverket för de stora och oväntade kostnaderna för manskap och maskiner.

- Vi ansåg att BB Rail skulle stå för extrakostnaderna, BB Rail ville ha ersättning, säger Holen.

"Ömsesidigt avtal"

Trafikverket valde då att säga upp det femåriga avtalet med BB Rail. Ett avtal om upphörande av entreprenadkontrakt tecknades 6 juli i år

- Men det var en ömsesidig uppsägning och ett ömsesidigt avtal, säger Holen. Vi hade inte kunnat säga upp avtalet ensidigt.

- För att inte stå utan entreprenör, för att inte riskera kaos på järnvägarna, beslöt vi att anlita BB Rail även denna vinter. Avtalet löper till 31 maj 2012.

Holen anser inte att det är särskilt anmärkningsvärt att BB Rail får 125 miljoner kronor för "kostnader och förluster" beroende på att avtalet upphör i förtid.

- Det fanns ingen grund för uppsägning, säger hon. BB Rail gjorde ett bra jobb.

"Stäm BB Rail"

Anders Ygeman (S) är ordförande i riksdagens trafikutskott och är av en annan åsikt.

– Det är märkligt att köpa ut en entreprenör som inte sköter sig. Det rimliga vore i stället att stämma dem, säger Anders Ygeman (S) till TT och fortsätter.

– Avhjälpande underhåll bör ligga i Trafikverkets egen regi. Det finns kompetensvinster att göra om det ligger i den egna organisationen.

Chefen fick sparken

Magnus Jonasson var chef på BB Rail när avtalet om drift och underhåll i Västsverige skrevs under och det var han som undertecknade avtalet om upphörande.

19 augusti i år fick Jonasson sparken. Han vill inte kommentera avtalet med Trafikverket, BB Rails tillkortakommanden och innehållet i avtalet om upphörande av entreprenaden.

- Men det mesta fungerade bra, säger han. Vi kom igång lite sent och fick en och annan anmärkning från Trafikverket men löste vår uppgift på ett bra sätt. Vi blev oense om vissa ersättningsfrågor och beslöt att gå skilda vägar.

Hemligt avtal

Avtalet mellan Trafikverket och BB Rail undertecknades 5 och 6 juli men hemligstämplades den 7 juli.

- BB Rail ville ha sekretess kring avtalet och vi ansåg det relevant, säger Holen.

- Sedan dess har vi gjort en ny bedömning och funnit att sekretess inte bör gälla. Både det ursprungliga underhållsavtalet och avtalet om upphörande är numera offentliga.

"Slarvigt formulerat"

Enligt en expert på upphandling av järnvägsunderhåll GP talat med var det ursprungliga entreprenadavtalet slarvigt formulerat, det fanns för få preciseringar och för många tolkningsmöjligheter.

- Trafikverket har sett sig tvingat att köpa ut BB Rail för dyra pengar för att få acceptabelt underhåll av järnvägarna i Västsverige.

Mest läst