Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
I en verksamhet som ofta byter ledare stannar det övergripande utvecklingsarbetet sannolikt av helt och hållet. Politikerna i Göteborg behöver nu ena sig om en kraftfull satsning på skolans ledarskap, skriver debattörerna.

Täta rektorsbyten ett problem för Göteborg

Forskning visar att en skolledare bör stanna på sitt uppdrag i minst sex år innan slutsatser kan dras om förändrings- och förbättringsarbeten som satts igång. I Göteborg har hälften av alla rektorer bytt jobb de senaste två åren. Det är ett problem som politikerna inte tagit på allvar, skriver bland andra Matz Nilsson, Sveriges Skol- ledarförbund.

En stark och stabil skolledning och ett strategiskt och långsiktigt hållbart arbete med ledarförsörjning är nödvändiga förutsättningar för att vända skolor med sjunkande resultat och garantera varje elevs rätt till en fullvärdig utbildning. Sveriges Skolledarförbunds statistik visar att allt för många skolor byter ledare oftare än vad som är optimalt för verksamheten. Politikerna i Göteborg behöver ena sig bakom en kraftfull satsning på skolans ledarskap.

SVT Västnytt har genomfört en undersökning som visar att nära hälften av Göteborgs rektorer har bytt tjänst de senaste två åren. Sveriges Skolledarförbund vill inte hindra skolledare från att utvecklas och göra karriär men den bild vi har fått via våra fackliga företrädare i staden tyder på att den bakomliggande situationen är betydligt mer allvarlig.

Får inte gehör

Förbundets företrädare i Göteborg har flera gånger försökt uppmärksamma ansvariga politiker på den osunt höga rotationen bland skolledare utan framgång. Det är upprörande att det ska behövas ett skandalreportage i media innan situationen tas på allvar. Att elever under hela sin grundskoletid ska behöva befinna sig i en verksamhet som byter ledare i princip varje år är inte acceptabelt.

Forskning visar att skolledare behöver stanna på sina uppdrag minst sex år innan det går att dra några slutsatser om det förändrings- och förbättringsarbete som satts igång är framgångsrikt. I en verksamhet som byter ledare oftare än så stannar det övergripande utvecklingsarbetet sannolikt av helt och hållet. Risken att enskilda elever med särskilda behov inte uppmärksammas eller faller mellan stolarna ökar betydligt. Huvudmannen har ett ansvar för att varje elev ska få chans att utvecklas så långt som möjligt under sin skoltid. Hur garanterar man detta i Göteborg idag?

Saknar uppbackning

Vår unika medlemsstatistik visar att en knapp femtedel av skolledarna byter arbete varje år. Anledningen till att rektorer slutar är ofta att de inte får den uppbackning de behöver från sin chef/ledning eller att de inte upplever att den ersättning som erbjuds står i paritet med den arbetsinsats och det ansvar som uppdraget innebär. Ur våra medlemsenkäter framgår att många rektorer gärna skulle ha arbetat kvar längre tid på samma uppdrag om förhållandena var annorlunda. De som i slutänden drabbas hårdast av dessa rektorskaruseller är naturligtvis eleverna.

Enligt skollagen har alla skolhuvudmän ansvar för att ge alla elever möjligheter att nå målen för utbildningen. Det är inte rimligt att vissa elever ska få sämre chanser än andra på grund av att skolans huvudman inte tar sitt ansvar som arbetsgivare och ger rektorerna tillräckligt attraktiva arbetsvillkor. Uppdraget som rektor är komplext och krävande och anställningsvillkoren måste vara tillräckligt bra för att kunna attrahera och behålla goda ledare. Detta gäller även i Göteborgs stad.

Medelmåttiga löner

Sveriges Skolledarförbund har den bästa samlade statistiken över skolledares löner. Den visar att rektorerna i Göteborg har löner som ligger på en medelmåttig plats i löneligan. Skolans chefer har generellt sett låga löner i förhållande till det breda ansvar de har. Hur resonerar man i rikets andra stad när man inte säkerställer att skolornas chefer erbjuds tillräckligt bra arbetsvillkor? Här krävs insatser från modiga politiker som vågar prioritera elevernas framtid.

För att kunna lyfta skolan måste vi våga satsa på skolans ledare. Det finns ingen annan väg.

Matz Nilsson

ordförande Sveriges Skolledarförbund

Eva Bergman

distriktsordförande Göteborgs stad

Mest läst