Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Svidande kritik mot Göteborgs skolor

Fler än var fjärde elev i Göteborgs grundskolor når inte upp till kunskapskraven i alla ämnen. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut som innehåller svidande kritik mot skolpolitikerna i Göteborg.

– Ansvariga för skolan i Göteborgs kommun måste ta ett samlat grepp kring de förhållanden och processer i verksamheten som har betydelse för kunskapsresultaten och en hög kvalitet i utbildningen. Det innebär bland annat att ge elever särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs, att anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och behov, att förbättra arbetet med nyanlända elever och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, säger Peter Ekborg, avdelningschef vid Skolinspektionen i Göteborg.

Granskat alla skolor i Göteborg

Skolinspektionen har under 2011-2012 granskat alla skolor i Göteborgs kommun. Idag lämnade Skolinspektionen in det samlade resultatet i form av ett beslut till kommunstyrelsen.

Fler än var fjärde elev i kommunens grundskolor når inte kunskapskraven i alla ämnen.

"Det är dessutom anmärkningsvärt stora skillnader i kunskapsresultat, både mellan och inom stadsdelarna, som tydligt kopplar till den bostadssegregation som finns", säger Skolinspektionen.

"Inte tillräckliga kunskaper"

"Rektorerna och andra beslutsfattare har inte tillräckliga kunskaper om utvecklingsbehoven och saknar därför underlag för att bedöma vad som krävs för att förbättra skolan. En viktig orsak är att det systematiska kvalitetsarbetet brister på alla nivåer i organisationen."

Senast den 1 mars 2013 ska Göteborgs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Hela rapporten finns på Skolinspektionens hemsida: www.skolinspektionen.se.

Mest läst