Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Att Sverige väljer att exportera vapen och kunskap till vad som kallas en av världens grymmaste diktaturer är anmärkningsvärt, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sverige måste sluta stödja upprustning

Sveriges avtal med diktaturen Saudiarabien är chockerande. Nu måste det starta en konstruktiv debatt om svensk vapenexport och särskilt framtiden för den, skriver Lisa Eriksson (Fi).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vem som gjort vad är viktigt, men det är också dags att starta en riktig diskussion om framtiden för Sveriges vapen- och krigsmaterielexport. Vi måste ifrågasätta syftet och effekterna av den världsomspännande militära upprustningen som Sverige bidrar till.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nyheten om Sveriges avtal med diktaturen Saudiarabien som kom med morgonnyheterna i tisdags var chockerande. Det handlade nu inte bara vapenexport utan också om hjälp med att bygga upp vapentillverkning i Saudiarabien. Ingen vill ta på sig ansvar för det militära samarbetsavtalet (MOU) och politiker från båda blocken har skyllt inblandningen på varandra. Men argument om vems fel det är, kommer inte att leda oss framåt. Även om ansvaret för avtalen också måste redas ut. Nu måste det starta en konstruktiv debatt om svensk vapenexport och särskilt framtiden för den.

Dags att ta ansvar

Det är dags att Sverige tar ansvar för sin roll i militariseringen av vår omvärld och de effekter som följer i den utvecklingens spår. Genom att placera sig bland de tio främsta vapenexportländerna i världen bidrar Sverige till en större osäkerhet med större risk för väpnat våld. Krig kallas numera försvar och krigsmakt har blivit försvarsmakt. Det må låta fredligare men att byta ord betyder inte att byta funktion och effekterna av väpnat våld består. Att främjandet av svensk vapenexport under de senaste åren har getts prioritet ses bland annat genom bildandet av Försvarsexportmyndigheten (FXM). En myndighet vars syfte är att främja exporten av krigsmateriel från Sverige, eller om man så vill “främja svensk försvarsexport” (www.fxm.se).

Svensk utrikes- och biståndspolitik, ska samtidigt med den ökade exporten av krigsmateriel, driva arbetet med att stärka demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Mål som är svåra att kombinera med en allt starkare roll i den militära upprustningen av världen. Det betyder hårdraget att Sverige står på båda sidor samtidigt. Å ena sidan byggs den militära kapaciteten runt om i världen upp, vilket i förlängningen betyder ökad risk för krig och konflikter. Å andra sidan bidrar Sverige med bistånd och politiska medel för att stärka de mänskliga rättigheterna i samma länder samt att försöka förbättra kvinnors situation och förbättra jämställdheten. Dubbelmoral torde vara det enda rätta ordet.

Många argument emot

Argumenten mot export av vapen är många. Några av de starkaste är försvagningen av mänskliga rättigheter och ökad instabilitet i världen. Det är dock sällan dessa argument förs upp på agendan vid politisk diskussion. Då är det istället frågan om pengar som styr, där exporten av krigsmateriel ses som en viktig del i Sveriges ekonomi. Men vi måste förstå att detta sker på bekostnad av enskilda människors liv. För det är inte beslutsfattare som får uppleva de direkta effekterna av militarisering, det är civilbefolkningen.

Att Sverige väljer att exportera vapen och kunskap till vad som kallas en av världens grymmaste diktaturer är anmärkningsvärt i sig, att det dessutom någonstans i beslutskedjan ansett vara passande att starta ett närmare samarbete är otroligt. Ett land där mänskliga rättigheter kränks, och kvinnor förvägras bestämmanderätt över sina egna liv!

Vi måste våga prata om effekterna av Sveriges politik och ta ansvar för den. Vi i Feministiskt Initiativ (Fi) anser att denna politik och inställning är ohållbar. Satsningar på militär upprustning i Sverige, så väl som globalt, tar pengar från välfärdssatsningar. De bidrar till diktaturers styrka och kontroll över sina befolkningar. De bidrar till en mer instabil värld. Är det så vi vill ha det? För Fi är det viktigare att satsa på att bygga Sveriges roll i civil uppbyggnad och stärkande av mänskliga rättigheter.

Fi verkar för ett stopp för militär upprustning, stopp för vapenexport och omställning av krigsmaterielproduktionen till civil produktion.

Lisa Eriksson (Fi)

Feministiskt Initiativ