Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
119Migrationsverket (kopia)
När vi ute i landet stod redo hand i hand med civilsamhället att öppna våra hjärtan och bygga ett solidariskt Sverige, stängde regeringen gränsen och införde en signalpolitik som saknar motstycke i svensk nutidshistoria. Regeringen måste nu backa från den inslagna vägen, skriver debattörerna.

Sverige kan bättre – gör en pudel och backa i migrationspolitiken

En fråga som handlar om människors liv får aldrig bli en fråga för spindoktorer och partistrateger, det är vår hälsning till regeringen, skriver Birgitta Losman (MP) och Maria Kjellberg (MP) inför MP:s dialogmöte om framtidens migrationspolitik.

Det var statliga myndighets-Sverige som kollapsade under hösten 2015, inte kommuner och regioner. Regeringen lät partistrategerna bestämma och gav efter för en högljudd främlingsfientlig minoritet. När vi ute i landet stod redo hand i hand med civilsamhället att öppna våra hjärtan och bygga ett solidariskt Sverige, stängde regeringen gränsen och införde en signalpolitik som saknar motstycke i svensk nutidshistoria.

På lördag samlas Miljöpartiet till dialogmöte om framtidens migrationspolitik. Här kommer våra förslag till Miljöpartiet och regeringen.

Fler kvotflyktingar

*Gör en pudel och backa från nuvarande migrationspolitiska åtgärder. Det var fel att sätta asylrätten på spel på grund av ett upptrissat debattklimat. I stället ska man verka för säkra flyktvägar och humanitära visa. Det handlar om att bistå utsatta människor och öka antalet kvotflyktingar. Gör klart att frågan om flyktingskap måste vila på de mänskliga rättigheterna och asylrätten.

Självfallet måste anhöriginvandringen komma igång igen, detta borde vara självklart ur såväl mänskliga hänsyn som med tanke på chansen att integreras i samhället. Sverige ska fortsätta bygga migrationspolitik på humanitära principer. Givetvis ska Öresundsbron öppnas så fort som möjligt. När det gick så snabbt att införa de migrationspolitiska åtgärderna går det rimligen att avskaffa dem tämligen omgående.

Arbeta för fred

*Motverka att människor tvingas fly genom en förstärkt utrikes-/biståndspolitik. Här är regeringen rätt ute i många avseenden, inte minst genom biståndsminister Isabella Lövins (MP) starka engagemang. Den pedagogiska argumentationen kring detta kan öka i den politiska debatten. Det vill säga allt hänger samman; bara genom att främja fred och stabilitet hindrar vi flyktingströmmar. Ett långsiktigt fokus bör finnas på Mellanöstern, då dess fortsatta sönderfall kommer att fortsätta generera att människor tvingas fly.

Förenkla regelverken

* Hitta enklare system i mottagandefasen. Allt från att förenkla regelverk till att sätta upp baracker, be om hjälp hos andra myndigheter, organisationer och be om hjälp från universiteten att bistå med system att underlätta mottagandet. Volontärer kan spela en viktig roll för att förklara hur processen går till och se till att det finns meningsfulla aktiviteter under tiden. Det måste gå att läsa svenska även om en inte vet om en får stanna.

Underlätta bostadsbyggandet

* Förenkla för bostadsbyggande. De flesta av landets kommuner har redan i dag bostadsbrist och såväl fler som billiga bostäder är ett måste. Detta skulle till exempel kunna underlättas genom att under en period av några år kunna ge tillfälligt bygglov för bostäder under pågående detaljplaneprocess. Nyproduktion av bostäder går alldeles för långsamt i dag.

Integrationssamordnare

* Fortsätt den inslagna vägen vad gäller integration och sysselsättning, men samordna insatser och uppdrag. Tillsätt en integrationssamordnare på regeringskansliet som samordnar dessa insatser. Som det nu är sker mycket som är fantastiskt bra, men det riskerar att bli spretigt när många myndigheter tar egna initiativ. Här är också regionerna en samlande kraft.

Ge lärosätena ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i behörighetsgivande svenska och engelska. Nyanlända är välkomna nya invånare i många av Västra Götalands kommuner som i åratal brottats med vikande befolkningsmängd. Underlätta för privatpersoner att hyra ut boende, sätt in SFI-undervisning direkt vid ankomst och gör det lätt för företag och myndigheter att direkt ge praktik några dagar i veckan.

Stärkt värdegrundsarbete

*Stärk värdegrundsarbetet i skolan genom ökade inslag av SO och historia redan tidigt i skolåren. Regeringen borde tillsätta en särskild delegation för att se över vad som kan göras åt näthat, mobbning, spridning av rasism och så vidare på nätet.

Allt hänger ihop

*Se det som en kedja där allt hänger ihop; att främja fred, säkerhet och stabilitet för att möjliggöra att människor slipper fly. När flykten är ett faktum; agera utifrån humanitära principer. Förenkla och underlätta själva mottagandet. Det är bättre för människor att bo i en barack i Sverige tillfälligt än att sova på gatan i Ungern.

En fråga som handlar om människors liv får aldrig bli en fråga för spindoktorer och partistrateger, det är vår hälsning till regeringen.

Birgitta Losman (MP)

regionråd Västra Götaland

Maria Kjellberg (MP)

kommunalråd Kungälv

Mest läst