Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
tac7d2fb (kopia)

Sverige hycklar om asylrätten

Höstens stora flyktingström till Sverige har nu krympt till en rännil. Låt oss därför åtminstone behandla det fåtal som lyckas ta sig hit anständigt, skriver Gert Gelotte, journalist.

Panik är inget bra beslutsunderlag. Regeringens och Alliansens decemberöverenskommelse om ny asylpolitik präglas av panik. På två månader hade Sverige tagit emot 80 000 asylsökande.

Tre månader ger tid för eftertanke. Av flyktingströmmen har blivit en rännil. Enligt Migrationsverket sökte 6 929 personer asyl i Sverige under januari och februari.

Skälet till den drastiska minskningen torde vara att Sverige ligger längst bort i ett Europa med allt fler stängda gränser. De som ändå tar sig hit måste kunna visa upp giltiga pass. Först därefter kan de söka asyl.

Påståendet att Sverige fortsatt står upp för asylrätten är öppet hyckleri. Men låt oss åtminstone ge de människor som lyckas söka asyl i Sverige en anständig behandling.

Det är särskilt två av regeringsförslagen som utmanar anständigheten:

1. I stället för permanenta uppehållstillstånd skall flyktingar och ”alternativt skyddsbehövande” ges tillfälliga uppehållstillstånd på tre respektive ett år. Om skyddsbehovet kvarstår kan tillstånden förnyas. Permanent uppehållstillstånd beviljas först när den sökande kan försörja sig själv.

2. ”Alternativt skyddsbehövande” fråntas rätten till familjeåterförening. ”Alternativt skyddsbehövande” är människor som:

l löper risk att straffas med döden,

l löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller

l som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

59,3 procent av alla som beviljades asyl 2014 var ”alternativt skyddsbehövande”.

Bryter mot Barnkonventionen

Kritiken från tunga remissinstanser är mördande.

Arbetsförmedlingen och de stora fackförbunden invänder att vilket jobb som helst blir viktigare än att validera kunskaper mot svenska bristyrken.

De juridiska fakulteterna i Uppsala och Lund ifrågasätter om förslagen är förenliga med gällande rätt.

Det är uppenbart att förslagen bryter mot Barnkonventionens huvudregel, att alla beslut som rör barn skall utgå från barns behov. Familjeåterförening, att få leva med sina föräldrar, torde vara ett barns viktigaste behov.

Lika uppenbart är att tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar integrationen. Med de nya reglerna får flertalet med asyl i Sverige leva med ettåriga tillstånd och ständigt hot om utvisning.

Ännu har riksdagen inte klubbat den nya asylpolitiken. Fler än miljöpartisterna borde fråga sig om förslagen är förenliga med partiets program och ideal.

Gert Gelotte

journalist och debattör

Mest läst