Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Alternativ bank. Många människor kan nog tänka sig att byta till små lokala banker som präglas av låg riskbenägenhet, transparens och hållbarhet, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sverige behöver fler sunda folkbanker

Finanssektorn har tappat en hel del förtroende på sistone. Det är dags för politikerna att skapa bättre förutsättningar för en ny sorts hållbarhetsinriktade banker som kan verka parallellt med de stora affärsbankerna och delvis under andra regler, skriver Annika Laurén, vd Ekobanken

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Banker och finansinstitut har en viktig samhällsfunktion, men människor ser också att finanssektorn generellt sett även är med och skapar problem. Bland annat genom att låna ut för mycket pengar och genom att satsa på svåröverblickbara finansinstrument. När en del aktörer sedan i kristider räddas eller risksubventioneras av staten, det vill säga skattebetalarna, till enorma kostnader är det inte konstigt att kritiska röster börjar höras. Många har i dag en ganska välgrundad känsla av att finanssektorn i stort tjänar mycket pengar i goda och halvgoda tider, och att det samtidigt finns ett begränsat ansvar i dåliga tider när systemet kommer i gungning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De här svängningarna har kommit ganska ofta på senare tid och det finns skäl att göra systemen säkrare. Det finns också skäl för staten att skapa möjligheter till framväxt av alternativ för alla de människor som inte är nöjda med hur det fungerar i dag.

Olika regelverk

Det logiska för politiker vore nu att öppna upp för mer av lokala banker, låt oss kalla dem ”folkbanker” Det finns troligen ett brett opinionsstöd för det. Då behöver man skilja på folkbanker och affärsbanker med hjälp av olika regelverk.

Så här skulle det kunna se ut: En folkbank kunde få hålla sig till ett geografiskt område, exempelvis en region eller ett land. En sådan bank kan arbeta med inlåning och utlåning, men med begränsad rätt att låna upp pengar på kapitalmarknaden eller syssla med spekulativ verksamhet och komplexa finansiella instrument.

Folkbanken fick helt enkelt klara sig på de pengar som den får in som inlåning från sina kunder. Det ger stabilitet och mindre känslighet för svängningar på finansmarknaden.

Vidare skulle staten kunna säkra tillgången till banksystem och infrastruktur, som gör det möjligt för folkbanker att ha en hög standard till rimliga kostnader.

Genom regionala folkbanker, med blick för de lokala förhållandena, skulle också den lokala ekonomiska utvecklingen kunna stimuleras, på samma sätt som den gamla sparbanksrörelsen tidigare hjälpte till att bygga upp landet.

Affärsbankerna å sin sida kan ha sin mer storskaliga och internationella inriktning, och fortsätta ha möjlighet att arbeta på en internationell finansmarknad. Där kunde man även successivt höja kraven på att redovisa tillräcklig andel lån och investeringar i den reala ekonomin, så att spekulationer och olika finansiella instrument, med dess risker, inte blir alltför dominerande.

En sund folkbank bör vara mindre riskbenägen än en internationell affärsbank. Bland annat genom att hålla sig till det kapital kunderna lånar in i banken, och kanske även genom att känna till de lokala förhållandena bättre. En sund folkbank bör också vara transparent vad gäller sin utlåning så att kunderna vet vad banken är med och finansierar. En folkbank bör också få förvalta pensionspengar i sin region för de kunder som vill ha det så.

Förnyelse av sparbankerna

En sådan folkbank som jag skissat upp här liknar de sociala bankerna som redan finns i många länder. Vad samhället och många sparare, företag och organisationer behöver mer av idag är alltså en förnyelse av gamla tiders sparbanker i riktning mot nya tiders hållbarhetsinriktade sociala banker.

Banker som genom sitt sätt att arbeta verkar för ökad hållbarhet och en god samhällsutveckling på flera sätt – både finansiellt genom mindre riskexponering, och miljömässigt/etiskt genom att visa vad pengarna på bankkontona används till. Och genom en mer sansad vinstkultur, utan vidlyftiga bonusar. I dag är det många människor som vill se sådana alternativ på bredare front. Nu hänger det på den politiska viljan att skapa förutsättningar för det.

Annika Laurén

vd Ekobanken