Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Ahlenius vill ha en vass revision. Gott så. Vi ser gärna lagändringar som ytterligare stärker revisionens ställning. Men när det gäller Göteborg ägnar sig Ahlenius åt svepande generaliseringar, skriver debattörerna.

Svepande kritik från Ahlenius

Vi ser gärna lagändringar som stärker revisionen. Men Inga-Britt Ahlenius ägnar sig åt svepande kritik, skriver Lars Bergsten och Sten Dahlvid, Stadsrevisonen i Göteborg respektive Malmö.

Ahlenius angriper den kommunala revisionen. Den måste bli oberoende och professionell, hävdar hon, och låter läsaren få intrycket att politiskt tillsatta revisorer rent bokstavligt springer omkring och granskar sina partikamrater i nämnder och bolag. Revisorerna sitter på flera stolar samtidigt säger hon. Så fungerar det inte.

En förtroendevald revisor får inte ha kommunala uppdrag utöver uppdraget som revisor och själva granskningsarbetet utförs av professionella revisorer. Allt enligt lagstiftningen.

Ahlenius kräver oberoende revisorer. Men det är oklart vad det innebär. Frågan är mångbottnad. Vilket är det helt oberoende alternativet? Revisionsbyråerna? Är Ahlenius blind för den intressekonflikt som följer av att byråerna granskar den hand som föder dem? Vi har andra skandaler än i Göteborg. Var fanns dessa oberoende revisorer när missförhållandena i exempelvis Telia eller HQ bank avslöjades? Är det staten Ahlenius har i åtanke?

Knappast lösningen

Ahlenius tycks ju betrakta kommunerna som ett annex till staten. Är en statlig tjänstemannamakt som står över politiken och den lokala nivån en formel som hon tror löser upp dålig organisationskultur och bristande etik? Knappast.

Ingen revision kan granska allt och misstag begås. Men Ahlenius hävdar ju att revisionen är lojal med de som granskas snarare än med medborgare och skattebetalare. Kan hon visa ett sådant exempel?

Verkligheten är att Stadsrevisionen i Göteborg inte helt sällan riktat kritik mot bolag och nämnder i Göteborg. Detta skulle ju Ahlenius kunnat kontrollera, men hon vet inget om revisionen i Göteborg. Ahlenius vill ha en vass revision. Gott så. Vi ser gärna lagändringar som ytterligare stärker revisionens ställning. Men när det gäller Göteborg ägnar sig Ahlenius åt svepande generaliseringar.

Lars Bergsten

ledamot Starev, ordförande Stadsrevisionen Göteborg

Sten Dahlvid

ordförande Starev, ordförnde i Stadsrevisionen i Malmö

Bild - 2
Mest läst