Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Svenska kyrkans tapp fortsätter

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar, visar intern statistik. Samtidigt växer flera andra trossamfund.

54 483 valde att gå ur kyrkan i fjol, medan 7 563 aktivt gick med.

Storstadskommunerna tappar flest medlemmar sett till antalet. I Stockholm och Göteborg närmar sig andelen medlemmar 50 procent, i Malmö har den redan krupit under.

-Det finns en tydlig stad-land effekt, att man på landsbygden i större utsträckning är medlem. De flesta som bor i exempelvis Stockholm är inflyttade. Där har man inte sin barndomskyrka i närheten och det gör att relationen blir svagare än om man bott på orten i hela sitt liv, säger Jonas Bromander, analyschef på kyrkans nationella kansli.

Hans Wolfbrandt är kyrkoherde i Lysekil, ett av Lysekils kommuns två pastorat, som sett till medlemsandelen tappat mest i landet. Han säger att medlemsundersökningar visat att de som lämnat kyrkan inte anser sig dåligt behandlade, utan anger ekonomiska skäl eller att man inte delar tron.

Vid årsskiftet var 67,5 procent av svenskarna med i Svenska kyrkan. Fram till 2020 räknar kyrkan med att andelen har minskat till strax under 60 procent, eller en miljon färre medlemmar sett ur en tioårsperiod.

-Vi har en negativ generationsväxling som bidrar, att väldigt många medlemmar är äldre, där dödligheten är som störst. Medan vi inte fyller på med nya medlemmar i samma omfattning, säger Jonas Bromander.

För Katolska kyrkan i Sverige är utvecklingen den motsatta. Enligt Jan Svensson, registeransvarig, har siffrorna pekat uppåt sedan 2001. I november förra året var medlemsantalet 103 509. Det kan jämföras med november 2011, då 100 867 personer var medlemmar. Och hittills i år har ytterligare några hundra tillkommit.

Många medlemmar är utlandsfödda. Svensson beskriver en känsla av vind i seglen.

-Men det är också stora utmaningar, eftersom det kommer folk från olika länder, med olika språk, det gäller att hålla samman det här. Det är inte alla gånger en lätt uppgift, men det är positiva utmaningar.

Även andra frikyrkor har haft en positiv utveckling. Svenska Alliansmissionen ökade exempelvis med 80 medlemmar till 13 686 förra året.

Pingstkyrkans statistik för 2012 är ännu inte sammanställd, men 2011 ökade medlemsantalet med drygt 500 personer till 83 284. Men den långsiktiga trenden har varit nedåtgående. I mitten av 1980-talet hade Pingstkyrkan över 100 000 medlemmar och år 2000 mer än 90 000.

Evangeliska frikyrkan har också gått framåt sett till antalet medlemmar som var 32 223 2011.