Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Det är naturligt för en maritim region som Västra Götaland att se möjligheterna att bidra till den snabbt växande havsbaserade vindkraftsindustrin, skriver debattörerna.

Svensk vindkraft kan hjälpa EU nå målen

Förutom Vindplats Göteborg bör ett 15-tal parker för havsbaserad vindkraft få stöd i Sverige de närmaste åren för att möjliggöra export av förnybar el, föreslår de centerpartistiska regionråden Katarina Erlingson i Skåne och Kristina Jonäng i Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Almedalsveckan präglades av hur Sverige ska minska arbetslösheten. Nu gäller det att konkretisera. Det räcker inte att sätta upp vackra mål eller lova generellt sänkta kostnader för företagen. Vi behöver peka ut branscher med goda förutsättningar att bygga konkurrenskraftiga bolag som kan skapa riktiga och varaktiga jobb. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sverige har en unik industriell kompetens. Industrinationen Sverige har lyckats kombinera effektiva processer med produkter av hög kvalité. Vi förenar yrkesskicklighet i produktionen med högt kunskapsinnehåll. Ska Sverige varaktigt hålla nere arbetslösheten behövs ständig utveckling och innovationsskapande åtgärder så att vårt land fortsatt kan ha en hög industriell kapacitet som ger jobb.

EU vill ha specialisering

Många betonar att tjänstesektorn skapar de nya jobben. Det är en riktig iakttagelse. En utökad tjänstesektor förutsätter en industri som driver fram jobben. EU manar sina medlemsstater att specialisera sig. Satsa på ett industriellt ledarskap inom sådana branscher som svarar upp mot de utmaningar som Europa ska lösa, till exempel inom energi och klimat. Det är innebörden i EU:s forskningsprogram Horizon2020. Sverige är på många sätt föregångare i Europa inom energi och klimat. Vårt land kommer med stor sannolikhet att uppnå målet som EU satt upp till år 2020 att producera 50 procent förnybar energi. Sverige har stora möjligheter att öka den förnybara energiproduktionen utöver det målet och därmed hjälpa andra delar av Europa att uppnå sina EU-mål. 

Sälj vind-el till andra länder

Energimyndigheten har i en rapport föreslagit att Sverige ska genomföra gemensamma projekt med andra EU-länder för att påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. EU-länder som riskerar att inte uppnå sina mål får köpa havsbaserad vindkraft från Sverige för att snabbare uppnå målet om ökad andel förnybar energiproduktion. 

Sverige behöver förnya sina kustsamhällen, ta tillvara bruksorter och väcka avsomnade varvsområden. Det finns geografiska aspekter i Sverige som talar för satsning på havsbaserad vindkraft. Förutsättningarna i Östersjön och Vänern är gynnsamma genom att vågorna är begränsade, salthalten är låg, här finns grunda vatten och det är alltid nära till land. Sverige har Europas längsta kust samt flera storföretag, bland annat ABB och SKF som redan spelar en viktig roll i utvecklingen av vindkraft på land och till havs.

VG-regionen har naturliga förutsättningar

Det är naturligt för en maritim region som Västra Götaland att se möjligheterna att bidra till den snabbt växande havsbaserade vindkraftsindustrin. Hela södra Sverige behöver mer elproduktion för att ersätta kärnkraft och svara upp mot ökande behov av elenergi. Det finns flera exempel på nya jobb som skapas inom havsbaserad vindkraft – rederier byter inriktning och fungerar som underhållsfartyg till havsbaserad vindkraft och före detta yrkesfiskare blir manskap ombord. 

Havsbaserad vindkraft utgör en liten andel av Sveriges totala elproduktion. Det finns en handfull anläggningar, den största är Lillgrund i Öresund som står för ca 350 GWh. Ett stort antal parker väntar på tillstånd och skulle tillsammans kunna producera uppåt 17 TWh i början eller mitten av 2020-talet. Enligt en studie av Staffan Jacobsson vid Chalmers tekniska högskola kan kapaciteten vara uppe i 35-40 TWh år 2030. Den parken som kallas Vindplats Göteborg som livligt diskuteras är liten i sammanhanget och motsvara 200 Gwh.

Satsa på havsvindkraften i god tid

Energimyndigheten bör ge stöd för att nya havsbaserade vindparker kommer på plats i så god tid att de kan bidra till att öka andelen förnybar elproduktion i Europa år 2020. Svenska Kraftnät bör få ett uppdrag av regeringen att ekonomiskt gynna havsbaserad vindkraft. Det kan genomföras utan att störa elcertifikatsystemet. En rabatt för nätanslutning bör införas. Vi som är verksamma i regioner och landsting längs den svenska kusten har nyligen startat ett nationellt nätverk för att lyfta fram fördelar med havsbaserad vindkraft. Vi hoppas på gehör för våra förslag så att en helhjärtad satsning på havsbaserad vindkraft kan komma till stånd.

Kristina Jonäng (C)

regionråd, Västra Götalandsregionen

Katarina Erlingson (C)

regionråd, Region Skåne

Mest läst