Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Ljudlös och Utsläppsfri. Bussar drivna med fossila bränslen behöver bytas ut i framtiden. I projektet ElectriCity kommer ljudlösa och utsläppsfria bussar drivna med förnyelsebar el att testas i Göteborgs centrala delar med start 2015, skriver debattörerna.

Svensk spetsforskning testas i Göteborgstrafiken

En tredjedel av Sveriges samlade koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. För att klara klimatutmaningen måste vi höja takten i omställningen till mer hållbara transporter. Samarbetet kring den elektriska busslinjen ElectriCity i Göteborg är den sortens demonstrationsprojekt som är nyckeln till en lyckad omställning, skriver bland andra Anna-Karin Hatt (C).

Strax före jul överlämnade utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta sitt slutbetänkande till regeringen. Den pekar på att det behövs en smartare transportplanering i våra städer, och att vi behöver mer elektrifiering och hybridisering av personbilar och tunga fordon som bussar och lastbilar. För att kunna göra det krävs det tydliga satsningar på forskning och innovation som stärker svensk konkurrenskraft, som skapar nya hållbara lösningar och som leder till att vi kan skapa ett hållbart transportsystem.

Sverige har energiforskning i världsklass. Både inom grundforskning och i den tillämpade forskningen har vi många världsledande forskningsmiljöer. De finns på våra högskolor och universitet, men också på eller i nära anslutning till industrin, i stora och etablerade företags teknikutvecklingsarbete, eller hos mindre, mer nischade teknikföretag.

Drygt 12 miljarder på forskning

För att ge den energirelaterade forskningen och utvecklingen goda och långsiktiga villkor höjde regeringen 2013 den permanenta energiforskningsnivån, från 900 miljoner kronor per år till 1,3 miljarder kronor per år. Av den samlade energiforskningen har de senaste tre åren 1,6 miljarder gått till projekt inom transportsektorn.

De forskningsmedel regeringen beslutar om leder ofta till att näringslivet ökar sina satsningar på detsamma. Mellan 2009 och 2012 satsades cirka fem miljarder på energiforskning, vilket näringslivet matchade med drygt sju miljarder. Sammanlagt satsades alltså mer än tolv miljarder kronor på forskning, utveckling och demonstrationsanläggningar – kring nya biodrivmedel, förnybar energi, elbilar och energiteknik. Lösningar som kan bidra till en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, som ett steg på vägen till ett klimatneutralt samhälle 2050.

I det ingår satsningar på större demonstrationsprojekt, som syftar till att ge extra skjuts åt nya, smarta lösningar och tekniker och hjälpa dem till ett kommersiellt genombrott. En del av de projekten har blivit väldigt framgångsrika, och fått internationell uppmärksamhet. Det gäller inte minst satsningarna inom hållbara städer och smarta nät, som Hyllie i Malmö och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Mer tillämpad forskning

Ska vi lyckas med omställningen av transportsektorn behövs det mer tillämpad forskning och fler större demonstrationsprojekt, där flera aktörer tillsammans utvecklar och demonstrerar nya tekniker och lösningar.

I den andan fattade Energimyndigheten nyligen beslut om att, via regeringens energiforskningssatsning, gå in med 48 miljoner kronor som delfinansiering av en deletapp av demonstrationsprojektet ElectriCity, i Göteborg.

Syftet med projektet – som drivs av Volvokoncernen i nära samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park – är att utveckla och demonstrera en helt eldriven busslinje i Göteborg. Bussarna, som utvecklats av Volvo, drivs av förnyelsebar el. De är ljudlösa och utsläppsfria, och resenärerna kommer att kunna kliva på och av bussen inomhus. Med start 2015 kommer busslinjen att gå genom buller- och luftmiljökänsliga centrala delar av Göteborg och kommer också omfatta bland annat särskilda busskörfält i en så kallad Bus Rapid Transit-linje (BRT). Busslinjen kommer att trafikeras med sju specialtillverkade plug-in-bussar och tre nyutvecklade och fullt ut elektrifierade prototypbussar. Den totala budgeten för deletappen ligger på mer än 200 miljoner kronor.

Smart svensk teknik

Projektet kring ElectriCity i Göteborg handlar inte bara om bussarna och vilket drivmedel de använder, utan om helheten och kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen. Det handlar om passagerarna och infrastrukturen och om smartare busshållplatser och hur eldrivna bussar kan spela en viktig roll för en hållbar stadsplanering. I projektet kommer det att finnas utrymme för flera intressenter. Discipliner och kompetenser kommer att testa och demonstrera innovationer i verkliga förhållanden – belysning, laddning och lagring av energi, solpaneler, beteendefrågor, och mycket mer.

På det här sättet, och genom att lägga ännu mer fokus på tillämpad forskning och på demonstrationsprojekt och demonstrationsanläggningar inom energi-, klimat- och transportsektorn, kan Sverige skapa en ännu bättre plattform än den vi redan har för att visa upp smart svensk energiteknik vilket kan bidra till att skapa mer affärsnytta och nya exportmöjligheter för svenska företag. Det är bra för miljön. Det är bra för konsumenterna. Och det är bra för svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Anna-Karin Hatt (C)

IT- och energiminister

Olof Persson

vd och koncernchef Volvo

Erik Brandsma

generaldirektör Energimyndigheten

Mest läst