Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Sexhandel. Den svenska sexköpslagen har lett till att antalet sexköpande svenska män sjunkit från 14 till åtta procent. I övriga Europa där prostitution och sexhandel har legaliserats har utvecklingen gått åt motsatt håll, skriver debattörerna.

Svensk sexlagstiftning en förebild för Europa

Ett Europa fritt från trafficking, är det möjligt? Vårt svar är Ja. I Europa ökar intresset för den svenska innovationen. Allt fler länder har börjat överväga en sexlagstiftning, likt den vi för 13 år sedan införde i Sverige, skriver åklagare Thomas Ahlstrand och Malin Roux, Realstars.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svenska sexköpslagen, från 1999 förbjuder köp av sexuella tjänster i Sverige. Enligt poliser och myndigheter är den ett effektivt verktyg i kampen mot trafficking och prostitution. Sexköpslagen grundar sig, precis som sexbrottslagarna, på att ingen någonsin ska bli tvingad eller utsatt för våld i samband med sex.

De kritiker som hävdar att lagen varken skyddar de prostituerade eller motverkar sexhandel har fel. Sedan lagen trädde i kraft har antalet sexköpande svenska män sjunkit från 14 till åtta procent. I övriga europeiska länder, som i början av 2000-talet legaliserade prostitution och sexhandel, har siffrorna i stället stadigt stigit. När efterfrågan ökar måste utbudet göra detsamma. Det är på efterfrågan som trafficking livnär sig.

Tyskland – hela Europas bordell

I Frankrike hålls i maj en omröstning om skärpning av sexköpet. Där har majoriteten av beslutsfattarna förstått att trafficking och efterfrågan på sexuella tjänster går hand i hand. Där har man förstått att prostitution inte är världens äldsta yrke – bara världens äldsta förtryck, precis som den vita slavhandeln.

Tyskland, som sedan legaliseringen av prostitution 2002 blivit hela Europas bordell och där var fjärde man någon gång köpt sex, ser nu de negativa konsekvenserna. Den organiserade brottsligheten i samband med sexindustrin har vuxit sig allt starkare och i Bundestag diskuterar man nu en lagförändring för att få bukt med problemen.

Tre orsaker till trafficking

Mellan prostitution och trafficking ska inte dras några hårda gränser. Forskning världen över visar att 90 procent av alla prostituerade tidigare i livet blivit utsatta för sexuella övergrepp. Att prostitution blir ett försörjningssätt är inte överraskande. Väl i exploateringsfasen har få prostituerade makt över sin situation eller sin egen kropp. Sexköparen skyddas däremot från ansvar i många länder och polisen saknar verktyg att ingripa och skydda offren.

För oss andra är det självklart att vi inte under några omständigheter ska tvingas till sex eller utsättas för sexövergrepp.

Trafficking har främst tre orsaker: fattigdom, pengar och efterfrågan på sexuella tjänster. Kriminella nätverk ser sin chans att tjäna pengar på handeln med människor. Efterfrågan står vi i den rika västvärlden för: varje gång någon köper sex stödjer denne också den brottsliga verksamheten.

Gränsöverskridande samarbete

Det är nu hög tid att kraftsamla för att vända utvecklingen i Europa. Trafficking bör bli en tydligare del av agendan för hållbar utveckling. Det behövs gränsöverskridande samarbeten mellan många samhällsaktörer och engagemang på bred front.

Sverige har tagit ledarskapet i inom EU. Det behövs arbete med att förändra attityder och värderingar om sex och övergrepp och för att motverka efterfrågan. 

Genom kampanjer som vänder sig till alla oss som står upp för mänskliga rättigheter bjuder vi in till en plattform för att bidra till samhällsförändring inom EU. Strängare lagar mot sexhandeln är en nyckel till ett Europa fritt från trafficking.

Thomas Ahlstrand

åklagare, Internationella åklagarkammaren Göteborg

Malin Roux

RealStars, en ideell organisation som verkar för en bättre värld fri från sextrafficking genom kampanjer och opinionsbildning.

Bild - 2
Bild - 3
  • Trafficking är den tredje största formen av organiserad brottslighet, efter handeln med narkotika och vapen, och den snabbast växande.
  • 79 procent av alla traffickingoffer utnyttjas sexuellt.
  • Varje år kommer cirka 500 000 kvinnor till Europa som offer för trafficking.
Mest läst