Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Svårt hitta system för visselblåsare

Stadskansliet i Göteborg hade en modell för hur anställda skulle kunna anmäla misstankar om mutor. Nu har den spruckit.

Det konstaterar stadsdirektör Åke Jacobsson.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Slutsatsen är given: Det är skrivet i stjärnorna när kommunen kan inrätta ett organiserat och tryggt system för whistleblowers, det vill säga folk som slår larm om misstänkta oegentligheter och sedan kan lita på att de inte råkar illa ut.

Kravet på att få en whistleblowerfunktion har kommit efter muthärvan, bland annat från Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

För att veta vad som är acceptabelt från integritetssynpunkt ställde stadskansliet ett antal frågor till Datainspektionen. Svaren, som är daterade den 26 november, är i kort sammanfattning:

Bara chefer och andra personer i centrala roller ska kunna anmälas. Det är motiverat och förenligt med lagstiftningen. Däremot inte en funktion som kan leda till en stor mängd ogrundade anklagelser som samlas i en databas.

För stadsdirektör Åke Jacobsson är det ett bakslag.

- Vi har avvaktat Datainspektionens svar. Om det varit positivt hade vi en modell för hur organisationen skulle se ut. Nu måste vi fundera över konsekvenserna, vilket vi inte gjort ännu. Eftersom det är ett kommunstyrelseuppdrag förmodar jag också att vi måste gå tillbaka till kommunstyrelsen och redovisa Datainspektionens svar och föra en dialog med politikerna om hur vi ska gå vidare och kan göra i stället.

Vilket råd ger du en kommunanställd som misstänker korruption?

- Gå till närmaste chef, och gäller misstankarna närmaste chefen, gå till nästa chefsnivå. Man ska inte göra det märkvärdigare än så.

Bild - 1
Mest läst