Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Svårt få skadeersättning

Det är svårt att bevisa försumlighet vid halkolyckor. Bättre att skydda sig med olycksfallsförsäkring än att lita på skadestånd från fastighetsägare.

Gårdagens ishalka på Göteborgs trottoarer ledde till att många ringde trafikkontoret. Det är till dem man ska vända sig om det är något som brister i halkbekämpningen.

Halkar du och slår dig på kommunens gator eller trottoarer går det att få skadeståndsersättning från Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon, om det beror på kommunens försumlighet.

– Det kan vara så att något område glömts bort eller missats och om det då inträffar en halkolycka går det att få ersättning från oss. Ersättningen beror på skadornas omfattning, om lön uteblivit och om skadan lämnat några bestående men, säger Eva Björk, ansvarsskadereglerare på Göta Lejon.

Fastighetsägaren ansvarig

Men flera som klagar på isblanka trottoarer vänder sig till fel person, menar trafikkontoret. På många ställen är det fastighetsägaren som inte skött sitt ansvar, både privatpersoner och företag.

– Då ska man tala med fastighetsägaren. Annars går det att vända sig till miljöförvaltningen som sköter tillsynen för just detta, säger Eva Björk.

Det är inte alltid enkelt att veta om det är en kommunal trottoar eller om den går under fastighetsägarens ansvar. Men när den som ramlat skickar in sin blankett till Göta Lejon kan de ge besked. Det går även att ringa dem, eller trafikkontoret, och fråga.

Sitter på akuten

– Vi har inte fått in fler skadeanmälningar än normalt men vi tror att det kommer in mer till oss i morgon och på måndag. Nu sitter de fortfarande på akuten, säger Katarina Björk, pressansvarig på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Det är viktigt att skydda sig själv, dels genom att gå försiktigt, använda broddar och stavar. Dels genom en olycksfallsförsäkring, för hemförsäkringen gäller inte om du halkar på isen.

Med en olycksfallsförsäkring får den skadade personen läke- och medicinkostnader betalda. Blir den skadade invalidiserad betalas också ett engångsbelopp. För det är inte alltid helt enkelt att få fastighetsägaren att betala.

– Man ska kunna bevisa att fastighets-ägaren varit försumlig. Att han till exempel inte sandat förrän på eftermiddagen, säger Katarina Björk.

Hon rekommenderar att först besöka vårdcentralen eller akuten, sedan ringa sitt försäkringsbolag och därefter kontakta fastig- hetsägaren eller kommunen för att få ut skadestånd.

Skadeanmälningsblankett för kommunens gator och trottoarer finns på Göta Lejons hemsida.

Ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Göteborg delas mellan trafikkontoret, Vägverket och fastighetsägarna.

Hyresvärden har ansvaret för att forsla bort snö, sanda och salta på gångbanan tio meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana ansvarar han eller hon för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Om trafikkontoret eller dess entreprenör vid plogning lägger upp snö på trottoar som fastighetsinnehavare ska sköta, eller 1,2 meter av gatan, försvinner fastighetsinnehavarens skyldighet så länge snön ligger kvar.

Inträffar en olycka undersöks det om fastighetsägaren borde ha hunnit ut och snöröja inom rimlig tid.

Mest läst