Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Stryp inte den småskaliga vattenkraften

Vårt mål är ett helt förnybart energisystem. Det är därför med sorg vi ser hur en passiv regering tillåter myndigheter att skrämma små näringsidkare som driver vattenkraftverk i liten skala, trots att de inte gjort något fel, skriver bland andra Rickard Nordin (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En kartläggning gjord av riksdagens utredningstjänst visar att situationen är särskilt allvarlig i Västra Götaland. Centerpartiet får många brev från småföretagare i Västsverige som vädjar om hjälp efter att länsstyrelsen uppmanat dem att söka nya tillstånd. Om det inte verkställs väntar dryga böter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ett tillstånd med miljöprövning är omfattande och dyrt. Det medför kostnader som inte står i proportion till intäkterna. Dessa krav riktas till kraftverk som varit i bruk i flera generationer, som haft tillstånd i decennier.

De äldre anläggningarna behöver moderniseras, vilket kan ge både mer el och mindre miljöpåverkan. Det finns flera goda exempel på detta. Dock har inte lagstiftningen hunnit med. Beslut i miljödomstolarna har gett länsstyrelserna rätt att kräva stora, dyra nyprövningar som ska bekostas av ägarna, med hot om vite.

Alla berörda är eniga om att det behövs en ny lagstiftning. För att se över situationen tillsatte Alliansregeringen Vattenverksamhetutredningen. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har utredningens förslag legat på miljöminister Åsa Romsons (MP) bord. Men det enda som hörs från ministern är den passiva byråkratins maktspråk: Beredning pågår. Samtidigt tvingas småföretagare ned på knäna.

Nya regler behöver tas fram i samarbete med berörda branscher, kommuner och organisationer, så att miljö, energi och äganderätt samspelar på ett rättssäkert sätt. Centerpartiet kräver därför att tills dess att de nya reglerna är på plats måste regeringen se till att det införs ett omedelbart stopp på länsstyrelsernas nyprövningar.

Människor ska inte behöva se sina livsverk försvinna och besparingar gå upp i rök för att Åsa Romson inte anser sig ha tid att rädda den småskaliga vattenkraften i Sverige.

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot Göteborg energipolitisk talesperson

Annika Qarlsson (C)

riksdagsledamot Alingsås

Ulrika Carlsson (C)

riksdagsledamot Skövde

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot från Lysekil

Mest läst