Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Konsumtionen av spice verkar vara högst i de länder där man redan har en hög tillgänglighet av cannabis snarare än i länder med låg tillgänglighet, skriver debattören.

Stryp försäljningen av spice och övriga nätdroger

Låt oss i stället för att tala om att släppa cannabis och spice fritt sträva mot att med alla medel hålla våra ungdomars hjärnor rena och friska. Att begränsa tillgängligheten av spice måste därför ha högsta prioritet, skriver överläkare Kai Knudsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En våg av nya nätdroger sköljer över Sverige där den senaste varianten spice lett till ett flertal allvarliga förgiftningstillbud och till och med dödsfall bland ungdomar. I media följer genast en debatt om den svenska narkotikapolitiken där man även på ledarsidorna i våra största tidningar kritiserar den restriktiva narkotikapolitiken. Man hävdar rentav att om man tillåter och legaliserar cannabis så skulle vi se färre förgiftningar av andra droger.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Detta är en spekulation. Låt oss därför se hur de flesta akuta drogförgiftningar ser ut och hur det ser ut i andra länder. Dels i länder som Holland där man har legaliserat cannabis för eget bruk och för en synnerligen liberal narkotikapolitik samt i Australien där man nyligen infört strängare restriktioner mot spice. Med vilken politik har man lyckats bäst, den restriktiva eller den liberala?

Intresset bland ungdomar för intag av cannabis och cannabisliknande substanser har ökat markant under de senaste åren, det kan vi vara överens om. En del av de cannabisliknande drogerna är semisyntetiska växtbaserade preparat, så kallade ”spice”. Intresset för andra hallucinogena droger, ofta kallade för nätdroger har också ökat markant under senare år.

Hur vanliga är då dessa förgiftningar? Under 2014 har Giftinformationscentralen i Stockholm hittills fått in mer än 300 rapporter om överdoseringar av spice mot endast cirka 100 år 2012. En väldigt snabb och oroväckande utveckling som kräver snabba motåtgärder.

Mix av olika droger

Tar ungdomar den lagliga drogen spice för att man inte fått tag i den olagliga drogen cannabis? Svaret på den frågan är tyvärr oftast nej. Det vanliga är i stället att man har tagit en mix av olika droger, både spice, nätdroger, läkemedel och cannabis samtidigt. De riktigt allvarliga förgiftningarna inträffar i regel när opioider är inblandade, till exempel i form av metadon och subutex men även med en del nya nätdroger med ofta oväntade och okända effekter. Vi vet genom ny forskning att det är särskilt den unga människans hjärna som är känslig för de negativa effekterna av cannabis och det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda med spice. I Holland har bland skolelever i 15-16 års ålder cirka 26 procent använt cannabis mot cirka 7 procent i Sverige. Det är alltså inte för att man bara vill använda cannabis som man i stället köper spice, många använder i stället både och. Det är knappast för att spice är lagligt och cannabis är olagligt som man köper spice, problemet är mer komplext än så.

Användandet av spice är snarare en del av ett experimentellt drogmissbruk där man provar och testar olika varianter av hallucinogena substanser för att prova sig fram till vad man tycker om och för att man har en dragning till droger. Den utbredda konsumtionen av just spice beror troligtvis till stor del på nyfikenhet bland ungdomar och på god tillgänglighet för att drogerna kan köpas på Internet i en miljö där ungdomarna vanligen vistas.

Ökar i de flesta länder

Blir det bättre med en liberal narkotikapolitik?

Man kan också undra hur det ser ut i andra länder som har en mer liberal hållning till cannabis, har man färre förgiftningar av ecstasy, andra nätdroger eller av spice i dessa länder? Och hur ser användningen ut i exempelvis det drogliberala Holland?

Svaret är att man ser en ökning av spice i de flesta länder runt om i världen under senare år, även i Holland. Jämförande internationell statistik avseende spice är än så länge sparsam men i Global Drug Survey 2014 så var konsumtionen av syntetiska cannabinoider högst i England följt av Nya Zeeland, Australien, USA och Holland. Följaktligen verkar konsumtionen av spice vara högst i de länder där man redan har en hög tillgänglighet av cannabis snarare än i länder med låg tillgänglighet. I den europeiska narkotikarapporten för 2014 utgiven av EMCDDA (nationellt rapporterade data) finner vi att i Holland bland klienter som söker vård för behandling mot drogmissbruk så uppger 47,6 procent cannabis som primärdrog mot endast 16 procent i Sverige.

Inte heller dessa siffror är särskilt upplyftande för dem som vill införa en mer liberal drogpolitik om man med det tror sig kunna minska användningen av droger, vare sig de är lagliga eller olagliga. Att tro att färre skulle använda droger om det var lagligt är ungefär lika logiskt som att tro att färre skulle köra för fort om vi tog bort fartbegränsningarna i trafiken. Värt att notera är att när man införde mer generella restriktioner i Australien 9 juni 2013 så sjönk antalet rapporterade fall av överdoseringar av spice med 71 procent under nästföljande fem månader.

Svårt för juridiken

När det gäller jakten på nya syntetiska droger så är det svårt för juridiken och lagstiftningen att hänga med. En klassificering av en substans som narkotika måste alltid vara vetenskapligt förankrad och tar lång tid att genomföra. Detta problem är inte unikt för Sverige. År 2013 införde Polen och Slovakien helt enkelt nya lagar för att förhindra otillåten försäljning av nya syntetiska droger. I Sverige skulle den så kallade ”förstörandelagen” kunna tillämpas som tillåter polis att beslagta substanser som kan misstänkas användas som droger. Kanske kan även konsumentskyddslagar, marknadsföringslagar och läkemedelslagstiftning vara tillämpbart i vissa fall, åtminstone temporärt.

Att begränsa tillgängligheten av spice måste vara högsta prioritet mot användningen av denna drog. Framför allt är det möjligheten att lagligen sälja droger som måste begränsas. Låt oss i stället för att tala om att släppa cannabis och spice fritt med alla medel hålla våra ungdomars hjärnor rena och friska.

Kai Knudsen

överläkare i anestesiologi och intensivvård Sahlgrenska universitetssjukhuset

Bild - 2
Mest läst