Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Stenas Danmarksterminal 2.jpg
Det lilla biten kaj till höger, med förrådshus, kan Stena tänka sig att lämna.

Stena vill bara släppa 100 meter älvstrand

Nu ska Stena Lines gamla avtal för de stora färjeterminalerna i Göteborg till sist förhandlas om. Men av nästan två kilometer kaj på södra älvstranden vill rederiet bara släppa cirka 100 meter till stadsutveckling.

Det handlar om den allra östligaste änden av Danmarksterminalen på Masthuggskajen. Det är ett litet område med låga förrådsbyggnader, inklämt mellan kajen och Götatunnelns mynning och på grund av den stora trafikapparaten nästan avskuren från det övriga terminalområdet. Närmast österut ligger Älvsnabbens hållplats vid Rosenlund.

– Vi har kommit överens med Stena om att släppa den här delen av terminalen så att marken kan bebyggas och bli tillgänglig för göteborgarna. Nu gäller det att hitta andra lösningar för den verksamhet som finns på området idag, säger Sven Hulterström, ordförande i hamnbolagets styrelse och socialdemokratisk veteran, i ett pressmeddelande.

Förslag före uppsägningen

Dessa cirka 100 meter kaj "bakom" Järntorget - av Danmarksterminalens cirka 1 000 meter långa, inhägnade område - är all den mark på södra älvstranden som Stena Line och kommunägda Götaborgs Hamn AB för sin del har kommit överens att rederiet ska släppa tillbaka till staden, för att den ska kunna få mer kontakt med vattnet.

Hamnstyrelsen har beslutat att säga upp Stena Lines alla avtal för färjeterminalerna. Avtalen gäller Danmarksterminalen på Masthuggskajen, Tysklandsterminalen vid Majnabbe och färjeläget på Kvillepiren i Frihamnsområdet för den mindre lastfärjan som går Göteborg-Fredrikshamn.

De nuvarande avtalen gäller till och med 2014 men måste sägas upp i år, 2012, om Göteborgs Stad och dess hamnbolag vill ändra några av villkoren inför nya avtal som ska börja gälla 2015.

Men redan innan hamnbolaget säger upp avtalen har alltså politikerna i styrelsen och ledningen i bolaget tagit fram en överenskommelse med Stena. Överenskommelsen innehåller, enligt pressmeddelandet, förutom de cirka 100 metrarna kaj på södra älvstranden, ytterligare ett konkret, men väntat, förslag: Fraktfärjan vid Kvillepiren flyttas till Tysklandsterminalen vid Majnabbe. Orsaken är att Frihamnsområdet ska börja bebyggas inom tre till fyra år. Denna mindre färjeflytt har alltså i praktiken varit tidsbestämd sedan länge.

Nya avtal max tio år

De nuvarande Stena-avtalen är från 1989 och gäller alltså i 25 år. Så länge kommer de nya avtalen inte att bli, max tio år, skriver hamnbolaget och påpekar att praxis i branschen är fem- till tioåriga avtal.

En annan förändring sedan 1989 är att Sverige gått med i Europeiska unionen. Enligt EU-lag måste Göteborgs Hamn AB vara öppen för andra intressenter än Stena, "även om inriktningen är nytt avtal med Stena", skriver hamnbolaget.

- Vi måste se över avtalen i sin helhet. Mycket har hänt sedan de tecknades. Färjebranschen har utvecklats, hamnen har fått en ny organisation och staden har visioner för älvstaden som inte fanns för tjugofem år sedan, säger hamnbolagets styrelseordförande Sven Hulterström i pressmeddelandet.

Nu är det inte hamnbolaget som ensamt beslutar om de nya avtalen med Stena Line. De mindre förändringar som hamnen och rederiet har kommit överens är för Göteborgs Stads del fortfarande att betrakta som just förslag. Ytterst kan politikerna i kommunfullmäktige vilja ha bättre förutsättningar att stadsutveckla södra älvstranden och återigen närma staden till älven än vad de cirka 100 meterna kaj "bakom" Järntorget erbjuder.

Stenas Danmarksterminal.jpg
Stenas Danmarksterminal 3.jpg.jpg
Mest läst