Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det vore mycket olyckligt om patienter slutar att ta sin statinmedicin när det finns starka motiv att rekommendera sådan medicin, skriver debattörerna.

Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom

Statiner är säkra läkemedel som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och död, framför allt hos personer med tidigare hjärt-kärlsjukdom eller med riskfaktorer för dessa sjukdomar, skriver bland andra professor Jan Borén.

I ett debattinlägg ”Sluta behandla friska – satsa på de sjuka” (GP Debatt 26/10) riktas kritik mot behandling med statiner för att skydda individer mot hjärtkärlsjukdom genom att minska det ”onda” kolesterolet som kallas LDL-kolesterol. Vi vill bemöta denna kritik genom att föra fram några av de viktigaste argumenten som stöder statinbehandling. Dessa ligger till grund för de svenska rekommendationerna från Läkemedelsverket om ”Att förebygga aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom med läkemedel” (Information från Läkemedelsverket 2014; nr. 5), där en rad av landets medicinska experter inom området medverkat.

Ökad risk för hjärtinfarkt

Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom har modern forskning visat att medfött höga nivåer av LDL- kolesterol är förenat med ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke, medan medfött låga nivåer av LDL-kolesterol är förenat med låg risk för dessa sjukdomar. En styrka med dessa studier är att de är opåverkade av andra faktorer (såsom inflytande från miljö, livsstil eller andra sjukdomar), varför de enbart analyserar sambandet mellan LDL-kolesterol och sjukdom.

SLUTSATS 1: LDL-kolesterol uppvisar ett äkta samband med risk för hjärtinfarkt.

Under tidigt 1980-tal studerade forskarna Brown och Goldsteins hur LDL-kolesterolet normalt tas upp av levern, och att statiner ökar detta upptag vilket leder till lägre halt av LDL-kolesterol i blodet. Detta fynd, som belönades med Nobelpriset 1985, lade grunden för den snabba utvecklingen av statiner, där den första riktigt stora och viktiga studien hos hjärtinfarktpatienter (4S) kom 1994. Ett stort antal studier, bland annat från Göteborgs Universitet, har sedan dess påvisat att statinbehandling minskar hjärtkärlsjukdom samt även dödlighet. Dessa studier har övertygande sammanfattats i en rapport från det brittiska Cochrane institutet (Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD004816).

Den kliniska nyttan är störst hos personer med hög risk för hjärtinfarkt och lägre för personer som inte har så stor risk för hjärtinfarkt. Nyttan av statiner ses i alla grupper, män och kvinnor, yngre och äldre och patienter med eller utan diabetes. Det fanns inga bevis för att statiner kan ge upphov till cancer enligt denna rapport, detta stöds av en lång rad andra rapporter. Biverkningar finns med statiner liksom med andra läkemedel men är inte påtagliga och mycket sällan farliga.

SLUTSATS 2: Statiner är säkra läkemedel som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och död, framför allt hos personer med tidigare hjärt-kärlsjukdom eller med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Vid befarade biverkningar så tala med din läkare. Det kan då finnas alternativ behandling.

Många individer använder statiner i dag, och vi menar att det finns betydligt fler som skulle ha stor nytta av statinbehandling. Det kan till exempel gälla personer med ärftliga former av höga kolesterolvärden, eller med kända sjukdomar som tidigare hjärtinfarkt, stroke, diabetes eller njursjukdom för att nämna några. De flesta vanliga statinpreparaten är relativt billiga kopior då patenten gått ut, så det ekonomiska intresset från Läkemedelsindustrin är begränsat.

Hur är det då med livsstilsåtgärder? Självklart är det viktigt med fysisk aktivitet, att motverka tobaksbruk samt att äta en hjärtvänlig kost, där den så kallade Medelhavskosten har bäst dokumentation.

SLUTSATS 3: Statiner är vanliga läkemedel i befolkningen. Förutom den individuella nyttan i att förebygga sjukdom kan vårdkrävande medicinska tillstånd förebyggas. Självfallet skall statinbehandling kombineras med livsstilsåtgärder.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och vi vill här ge en mer nyanserad bild av den kliniska nyttan av kolesterolsänkande läkemedel (statiner) än den som andra debattörer gett uttryck för. Det vore mycket olyckligt om patienter slutar att ta sin statinmedicin när det finns starka motiv att rekommendera sådan medicin för att förebygga invalidiserande, potentiellt dödlig sjukdom.

Jan Borén

professor, Göteborgs Universitet

Peter M Nilsson

professor, Lunds Universitet

Stig Attvall

docent, överläkare vid Diabetes- centrum, SU/Sahlgrenska

Karl Swedberg

professor, Göteborgs Universitet

Olof Wiklund

professor, Göteborgs Universitet

Mest läst