Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Problemspelande är vanligast bland personer med lägst utbildning och socioekonomisk status, skriver Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande riksförbundet Attention.

Spelberoende ett växande folkhälsoproblem

Sommarledighet är skönt för de flesta. Men för allt fler kan ledigheten leda till spelmissbruk. Spelberoende är ett växande problem som myndigheter och politiker förhåller sig förvånansvärt passiva till, skriver Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande riksförbundet Attention.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Spelmissbruk är ett växande problem som leder till överskuldsättning, raserad ekonomi och slitningar inom familjen. En studie från Folkhälsoinstitutet visar att andelen problemspelare i befolkningen utgör två procent och att ytterligare fem procent ligger i riskzonen. Spelproblem finns i hela befolkningen, men är överrepresenterat bland män mellan 18 och 24 år .

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vanligt i redan utsatta grupper

Problemspelande är vanligast bland dem med lägst utbildning och socioekonomisk status. En femtedel av dem som har spelproblem bor i hushåll där det finns barn. Det finns också samband mellan spelproblem och spelform där bingo, automater och poker ökar riskerna.

Attentions medlemsgrupper, personer med ADHD och närliggande diagnoser, är överrepresenterade bland dem som riskerar att hamna í spelmissbruk. Att ha ADHD innebär att man har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar, inte minst på lång sikt, vilket är extra drabbande när man deltar i spel som kostar pengar. Personer med autismspektrumstörning har en tendens att fastna i själva spelandet genom att vilja knäcka de lösningar och gåtor som är inbyggt i själva spelet, oavsett hur mycket pengar som förbrukas under processen.

Våra medlemmar berättar också att det oftast tar lång tid innan problemen upptäcks och ännu längre innan man får behandling.

Ingen tar frågan på allvar

Problemet med spelberoende har tillåtits växa sig större år efter år, på en så gott som helt oreglerad marknad. Lösningar har diskuterats, men förslag om lagändringar lyser med sin frånvaro. Vården tar inte heller sitt ansvar. I Socialstyrelsens nyligen presenterade förslag till riktlinjer för missbruk och beroendevård saknas förslag som avser spelberoende.

Men nu är problemen såpass stora att de ansvariga måste vakna. Här följer några av de lösningar Attention vill se för att motverka ett osunt spelande.

Förebyggande insatser. Alla bolag borde ha ett verktyg som varnar om en spelare har riskabla spelvanor och vid behov kunna spärra kontot. Bankerna skulle kunna dra sitt strå till stacken genom att erbjuda en spärrservice till kunder som behöver stöd med att övervinna sina spelproblem.

Folkbildande, informativa insatser, varav de viktigaste är att nå riskgrupper tidigt – till exempel i samband med kontakter med primärvården och socialtjänsten. Fler måste lära sig känna igen signalerna och våga lägga sig i genom att fråga om ekonomi och spelande samt erbjuda behandling. Även skolan bör få till uppgift att informera om riskerna förenat med spelande, då unga människor är en riskgrupp.

Reglering av marknadsföring. Det finns hundratals utländska spelbolag tillgängliga för svenska spelare att besöka online. Marknaden har växt lavinartat på ett sätt som gör det svårt att reglera spelsidorna utan att censurera och blockera internettillgång. Däremot borde det vara fullt möjligt att reglera marknadsföringen på samma sätt som när man gör reklam för alkohol.

En nationell handlingsplan, för att tydliggöra vem som har ansvaret för vad i denna viktiga folkhälsofråga. Dagens passivitet måste ersättas av aktiva åtgärder för att fånga upp spelberoende innan individen totalt förstört sin ekonomi, sin hälsa och sina relationer.

Ann-Kristin Sandberg

förbundsordförande riksförbundet

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer.

Bland medlemmarna finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom, språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Attention har 13 500 medlemmar i 60 lokala föreningar.

Mest läst