Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Spännande Göteborgsval

I går presentyerade allianspartierna i Göteborg sitt valmanifest. Därmed är positionerna fastlagda i en lokal valrörelse som blir mer spännande än på länge.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Valrörelser har sina uppenbara fördelar. En är att partier tvingas tänka till och presentera nya idéer och förslag.

I går presenterade alliansens partier i Göteborg sin lokala valplattform. Vid sidan av de verkligt stora linjerna och de tunga förslagen fanns också idéer i det mindre formatet som var klart tilltalande.

Miniparker i stan är ett exempel. Det vill säga grönytor som de boende kan få chansen att skapa inom sitt område på kommunal mark. Gröna lungor för både lek, vila och rekreation, något som kommer att vara allt viktigare när politiker över alla block- och partigränser säger sig också vilja förtäta bebyggelsen.

En annan utmärkt idé är tanken att skapa ett attraktivt och sammanhängande gångstråk inne i stan utmed Vallgraven från Kungsportsplatsen till Rosenlund. Samtidigt skall centrummiljön förbättras genom att det skall tillkomma minst tre nya så kallade gångfartsgator per år i innerstaden, det vill säga gator i huvudsak avsedda för gående, men med viss framkomlighet också för annan trafik.

Ett förslag i det lite större formatet, men kanske ändå lite vid sidan av den fortsatta lokala valdebatten, gäller bygget av 3 000 egnahem, där de boende själva får ta stort eget ansvar, på Hisingen och delvis även i nordost. Den här idén är väldigt tilltalande, ger ett mer varierat boende i olika områden samtidigt som människor får bättre förutsättningar till att göra det som kallas boendekarriär i sina "egna" bostadsområden. Det skapar både stabilitet och trivsel.

Socialdemokraterna har med olika konstellationer varit i ledningen för Göteborg under 16 år. Förra valet hade en tydlig "Göran Johansson-effekt" och Socialdemokraterna gick klart bättre i det kommunala valet än i riksdagsvalet. Den här gången talar mycket för ett betydligt jämnare kommunalt val. Ett maktskifte kan inte uteslutas och det är uppenbart att allianspartierna efter lång tid i oppisition är mycket sugna på att ta över. Spännande lär det bli och valfrihet, skola och barnomsorg är några av de centrala stridsfrågorna.

De borgerliga lovar att införa LOV, lagen om valfrihet, vid ett maktskifte. Det innebär en verklig valfrihet för de äldre, både när det gäller var man skall bo, vem som skall utföra hemtjänsten och vilka tjänster man vill ha. Valfriheten enlgt S-modell begränsar sig till val av tjänster, i övrigt skall det kommunala monopolet vara kvar.

När det gäller skolan föreslår alliansen en så kallad läs- skriv- och räknagaranti från tredje klass. Den som inte hänger med då skall ges extrainsatser för att hinna i kapp. Sådant tidigt agerande är oerhört viktigt – i vissa områden i Göteborg går hälften av eleverna i dag ur grundskaolan utan fullständiga betyg.

Socialdemokraterna lyckades under mandatperioden kapa köerna till barnomsorgen, men till priset av allt större barngrupper. Båda sidor lovar nu att med olika medel få ned barngrupperna. Men det är uppenbart att de borgerliga är beredda att lägga mer krut på alternativ i barnomsorgen, i form av familjedagshem och kooperativ.

Så visst finns tydliga skiljelinjer. Frågan är bara vilket utrymme den lokala debatten får i skuggan av riksvalet. Kommunalvalen skulle förtjäna att få en egen valdag och en egen valrörelse.

GP 8/9 -10

Mest läst