Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Solenergi. Om alla södervända svenska tak förses med solpaneler skulle de kunna ge lika mycket el som fem kärnkraftsrektorer, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Solel kan bli lika stort som vindkraft i Sverige

  Nyligen blev svenska hushåll först i världen med att kunna köpa solel. Men tillgången är begränsad. Och det beror inte på antalet soltimmar utan på politikerna, skriver Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi och Johan Öhnell, vd Telge Energi.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Idag producerar den solel som är installerad i Sverige cirka 6 GWh. Det är inte mer än vad ett enda vindkraftverk ger på ett enda år. Men solens potential är lika stor som vindens i Sverige. Genom att förse svenska tak med solpaneler kan vi komma upp i 30 TWh. Det motsvarar hela 5 kärnkraftsreaktorer. Så att solelen inte har potential som energikälla är lika mycket myt som att solen inte skiner i Sverige. För tvärt emot vad många tror så har Sverige bra förhållanden för att producera solel. Sverige har 900 fulla soltimmar per år. Det är samma nivå som i Tyskland och faktiskt bara 400 timmar mindre än rekordsoliga Spanien.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Hittills har det enda sättet att få solel till sin fastighet varit att investera i egna solpaneler. Men från och med nu sammanförs enskilda solproducenter med elkunder som vill ha solel i sin elmix. Telge Energi har slutit avtal med villaägare runt om i landet och som första elhandlare erbjudit dem ett elpris som gör det ekonomiskt intressant för dem att sälja solelen. Vårt uppdrag är att göra solel köpbart för de många kunderna. Först då kommer det byggas mer solel på svenska tak.

  Regeringen måste kraftsamla

  Det är nu hög tid att stimulera utbyggnaden om vi vill ha ett samhälle som inte längre är beroende av dyr och smutsig importerad kolkraftsel. Vi tycker att regeringen ska kraftsamla från två håll samtidigt: en åtgärd som ökar utbudet och en åtgärd som ökar efterfrågan.

  För att marknaden ska få lugn och ro att utvecklas och för att elproducenterna ska kunna göra långsiktiga investeringar på en ny marknad, behövs ett pålitligt statligt stödsystem. I dagsläget förlängs stödet bara med ett år i taget, ofta med kort varsel. Det skapar osäkerhet bland solproducenterna som avvaktar med sina investeringar.

  Vår bedömning är att solel måste stimuleras i ytterligare fem år, sedan har vi en solelsmarknad som växer kraftigt enbart genom kundernas val av solel. En färsk Sifo-undersökning visar att 4 av 10 svenskar är beredda att betala för att få 100 kWh solel eller mer i sin solmix.

  Kan öka produktionen 100 gånger

  Om det blev verklighet är vår bedömning att den svenska solelsproduktionen skulle öka 100 gånger. Så det finns en stor potential om vi kan få fart på kunderna. Och det är elbolagens jobb. Regeringens jobb är att ge ett solelsstöd i ytterligare fem år.

  För att öka efterfrågan på solel kräver vi också att regeringen tar bort energiskatten på el som producerats av sol. I dagsläget betalar elkonsumenten lika hög skatt på smutsig kolkraft som på förnybar ren el. Det är lite märkligt när klimatskatterna är ett av de mest betydelsefulla styrmedel som finns inom den svenska klimatpolitiken.

  Genom att förbättra förutsättningarna för solel får vi ett tredje ben i den rena elmixen: vind och vatten kompletteras av sol. Det skapar förutsättningar för nya jobb och en ny svensk industri samtidigt som det ger elkonsumenterna valfrihet att välja hur deras el skall produceras. Nu har vi tagit ett första steg för att skapa denna marknad för solel. Nu är det regerings tur att skapa bättre förutsättningar för fler aktörer att producera och sälja solel till fler svenska hushåll och företag.

  Lars Andrén

  ordförande Svensk Solenergi

  Johan Öhnell

  vd Telge Energi