Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Snabbare kollektivtrafik med Gårdalänken

Vi säger också ja till trängselskatt, men med Gårdalänken i stället för Västlänken. Den ger snabbare kollektivtrafik och det blir pengar över till en snabbspårväg, skriver Gunnar Anjou och Hans Cedermark, Gårdagruppen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För det första: Gårdalänken avlastar området kring Brunnsparken genom ett kompletterande linjenät med Operalänken I och II och genom att några linjer mot syd och sydväst inte behöver passera Drottningtorget.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

För det andra: Genom att ha åtta spårvagnslinjer av fjorton via Centralstation Gårda sprids resandet effektivt. Det är det vi har räknat på. Sektorerna Hisingen, Nordost, Ost, Syd får kortare restider än med Västlänken. Sektor Väst blir oavgjord, sektor Sydväst får något längre. Ett sammandrag av våra beräkningar kommer att redovisas på hemsidan.

För det tredje: Gör man en totaloptimering av det spårbundna kollektivtrafikresandet kommer man kanske fram till att sju linjer av femton ska gå via Centralstation Gårda. Det återstår att göra. Nya länkar och linjer ger ju en fantastisk möjlighet och redan nu påstår vi att det absolut inte blir någon försämring för flertalet.

För det fjärde: Gårdagruppen har inte gjort några kostnadsberäkningar eftersom det fordras en utredningsplan med genomförandebeskrivning eller åtminstone en förstudie för att kunna göra detta. Vår arbetshypotes är att ny Centralstation Gårda inklusive spårombyggnader väl ryms inom kostnadsramen för Västlänken och totalt sett blir väsentligt billigare. Det blir pengar över som kan användas för en successiv utbyggnad av snabbspårvägen. Exempel på länkar som har stor betydelse är Hjalmar Brantingsplatsen–Lindholmen–Stigbergstorget, Djurgårdsplan–Linnéplatsen och Sahlgrenska–Chalmers.

För det femte: Vi säger också ja till trängselskatt, men med Gårdalänken i stället för Västlänken.

Gunnar Anjou

Hans Cedermark

Gårdagruppen / www.centralstationgårda.se

Mest läst