Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Viktiga beslut. För att säkra sjöfarten längs Vänern och Göta älv behövs beslut från flera instanser. Nya älvbrons höjd liksom nya slussar i Trollhättan är avgörande för yrkestrafikens framtid, skriver debattörerna.

Snabba beslut avgörande för sjöfarten

Vi anser att det behövs tre snabba beslut när det gäller den framtida sjöfarten på Vänern. Först ett regeringsbeslut att inlemma Vänern i Inland Water Ways därefter ett snabbt klartecken till Göteborg att börja bygga den nya bron över Göta älv och slutligen ett besked om nya slussar i Trollhättan, skriver bland andra Johan Nyhus (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Frågan om den framtida sjöfarten på Vänern är nu i ett avgörande skede. Tillsammans med Göteborgs stad har regionerna i Västra Götaland och Värmland framtiden i sin hand. Det är främst tre frågor som är avgörande:

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  • Vänern och Göta Älv måste snarast klassificeras som Inland Water Way vilket ökar sjöfartens konkurrenskraft med andra trafikslag.

  • Göteborgs stad måste ersätta den gamla Göta Älvbron med en bro som tillgodoser såväl Göteborgs som regionala och nationella intressen.

  • Staten måste ersätta befintliga slussar i Trollhättan annars dör Vänersjöfarten.

Dessa tre frågor är vad vi gemensamt har att lösa för att säkerställa den framtida sjöfarten på Vänern.

En klassificering av Vänern och Göta Älv som Inland Water Ways, ökar sjöfartens konkurrens med övriga trafikslag. Frågan ligger sedan en tid på regeringens bord. Under våren tillskrev Västra Götalands och Region Värmlands styrelseordförande regeringen och vädjade om ett snabbt beslut i frågan. Vi väntar fortfarande på ett besked.

I den av regeringen beställda kapacitetsutredningen slås fast att inlandssjöfarten i framtiden ses som ett viktigt komplement till väg och järnvägstransporter. Godstransporterna på järnväg kommer under de närmaste åren att öka på ett sätt som nuvarande infrastruktur inte kommer att kunna hantera. År 2030 kommer med nuvarande ökningstakt det gods som i dag transporteras via Vänern och Göta älv motsvara cirka 140 000 lastbilar per år. Det visar hur viktig Vänersjöfarten är och kommer att vara i framtiden.

Brohöjd engagerar

Höjden på den nya bron i Göteborg har engagerat och upprört många. Det lokala statsutvecklingsintresset vägs mot ett riksintresse, det vill säga framkomligheten för sjöfarten. Nuvarande Göta älv bro är 19,5 meter hög. Göteborgs stad önskar en ny bro i spannet 10–13 meter medan sjöfartintressenterna önskar en bro med samma segelfria höjd som i dag. Göteborgs motiv är självklara, man önskar bygga ihop staden och nyttja de områden som blir tillgängliga runt på- och avfartsramper till att utveckla staden i dess mest attraktiva områden.

Sjöfartens intressen är lika självklara, en bro hög nog att segla under är självfallet bättre än att tvingas vänta på broöppning. I nuvarande förslag från Göteborg föreslås en segelfri höjd på 12 meter. Det är en kompromiss vi tror ska kunna tillfredsställa allas behov.

Vi gör det utifrån vissheten att Trafikverket säkerställer ett visst antal broöppningar per dygn samt att vi gemensamt tar fram ett system för styrning av såväl sjötransporter som Göteborgs kollektivtrafik. Systemet kallas GotRis och är en utveckling av ett system som kallas River information service i Europa som vi nu tillsammans vill utveckla för att även hantera samspelet mellan sjöfarten och den spårbundna kollektivtrafiken i Göteborg.

Slussarna avgörande fråga

Vi vill gemensamt slå fast att brohöjden i Göteborg på intet sätt kommer ödelägga framtidens sjöfart på Vänern-Göta älv. Det är viktigt att vi nu gemensamt och skyndsamt bidrar till att den nuvarande Göta älvbron ersätts med en ny funktionell bro.

Den helt avgörande frågan för framtidens sjöfart är slussarna i Trollhättan. Slussarna är i dåligt skick och måste absolut senast 2030 ersättas av ny.

Nya slussar är en investering i tremiljardersklassen och redan i nuvarande planarbete måste frågan upp på bordet. Att inte bygga nya slussar vore förödande för såväl yrkestrafiken som besöksnäringen. Det får också stora miljö- och näringspolitiska konsekvenser för hela Vänerns och Göta älvdalens omland.

Längs hela Göta älv finns behov av att genomföra förstärkningsarbeten, en positiv bieffekt blir att nödvändigt förstärkningsmateriel kommer att finnas lättillgängligt i samband med byggandet av slussarna.

Vi har ambitionen att säkra sjöfarten, nu krävs ett brett samarbete mellan alla inblandade parter.

Johan Nyhus (S)

kommunalråd, Göteborg

Tomas Riste (S)

regionråd, Region Värmland

Gert-Inge Andersson (S)

regionråd, Västra Götaland

Mest läst