Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

dwqwq

Små risker med bastu och vinterbad

Är du helt frisk är riskerna med både bastu och avkylning små. Men har du till exempel kärlkramp skall du avstå. Och tänkte du ta en öl i bastun? Glöm det.

Den forskning som finns har visat att är man frisk och välmående är riskerna med både bastu och efterföljande avkylning i snö eller isvak mycket små.

– Tyvärr är merparten av forskningen inom detta område utförd på just friska individer. Mer och bredare forskning behövs, säger Annica Ravn-FIsher, överläkare i kardiologi på Sahlgrenska.

Det finns studier som visar att regelbundet bastubad kan sänka blodtryck och ge bättre hjärtfunktion. Men också dessa studier är oftast små och mer forskning behövs.

Hoppar man i en isvak eller iskallt vatten efter bastubadet höjs aktiviteten i det sympatiska nervsystemet. Kärlen i huden drar sig samman och den centrala blodvolymen ökar. Blodtrycket stiger och hjärtat utsätts för ökad belastning.

Annica Ravn-Fischer konstaterar att bastubad kan ha psykologiskt positiva effekter. Bastubadandet är ofta förknippat med gemenskap och traditioner men används också som en belöning efter fysisk aktivitet.

– Att bastubad kan öka både fysiskt och psykiskt välbefinnande är det nog ingen tvekan om, säger Annica Ravn-Fischer.

Till exempel kan personer med ledsjukdomar ibland uppleva att de får bättre rörlighet i ledarna. Det finns också viss forskning som visat att blodfetterna kan påverkas gynnsamt. Men effekten är kortvarig och finns inte kvar om man slutar med bastubadande.

Och så det här med ölen då? Den skall man avstå ifrån. Det är sällsynt att bastubad utlöser hjärtinfarkt eller leder till plötslig död. Men studier har visat att i drygt hälften av de fall som ändå sker har alkohol funnits med i bilden.

– Alkohol i kombination med bastu och efterföljande avkylning bör alltså undvikas, säger Annica Ravn-Fischer.

FAKTA: Då bör du avstå

Det är sällsynt att bastubad utlöser hjärtinfarkt. Studier har visat att i drygt hälften av de fall som ändå sker har alkohol funnits med i bilden. Vid vissa tillstånd bör man helt avstå:

Personer med instabil kärlkramp

Personer som nyligen haft hjärtinfarkt

Personer med tät förträngning av kroppspulsåderns klaff.

Har man stabil kärlkramp eller om man haft en hjärtinfarkt för länge sedan så rekommenderas försiktighet. Även personer med obehandlat högt blodtryck, rytmrubbingar eller hjärtsvikt uppmanas vara försiktiga.

Källa: Annica Ravn-Fischer, överläkare kardiologi, Sahlgrenska sjukhuset

Mest läst