Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Lina Gustin och Tina Hylén-Muinos väljer att lämna förlossningen på Östra sjukhuset efter ett och ett halvt år.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Slutar på BB efter ett och ett halvt år

Ett och ett halvt år. Så länge stod Lina Gustin och Tina Hylén-Muinos ut som barnmorskor på Östra sjukhuset. Om två månader gör de sin sista natt.

Sedan april 2012 arbetar Lina Gustin och Tina Hylén-Muinos natt på avdelningen för normala förlossningar på Östra sjukhuset. Uppsägningsbreven är inlämnade för en månad sedan.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I förra veckan kom kvittot på att de hade fattat rätt beslut: Västra Götalandsregionens medarbetarenkät för förlossningen lyser rött. Trots larm från personal och påpekanden från Arbetsmiljöverket har inget avgörande hänt.

- Läget är till och med värre än vad vi trodde, säger Tina Hylén-Muinos.

- Det är katastrof, säger Lina Gustin.

Förlossningen hamnar långt under snittet för både SU och Västra Götalandsregionen och befinner sig i ett läge som signalerar kris. Gränsen för kritisk zon ligger på 60 och nedåt. Förlossningen har ett värde på 50,1 vad gäller förmågan att prestera.

Hälften av medarbetarna känner uppgivenhet, oro och ångest flera gånger i veckan, var sjunde dagligen. Lika många, var sjunde, uppger att de känner sig känslomässigt tomma varje dag och var fjärde uppger att de känner sig dagligen helt utslitna. Majoriteten, två tredjedelar, uppger att de aldrig känner sig delaktiga.

Tina Hylén-Muinos och Lina Gustin känner igen sig.

- När jag kom tillbaka till arbetet efter min föräldraledighet i augusti kändes det som att gå in i en vägg och huvudvärken kom tillbaka med en gång, säger Lina Gustin.

Tina Hylén-Muinos drabbades i stället av sömnlöshet. Ändå är båda erfarna intensivvårdssjuksköterskor innan de vidareutbildade sig till barnmorskor. Lina Gustin har även arbetat utomlands tillsammans med Läkare utan gränser.

Tina Hylén-Muinos visste vad som väntade när hon började - trodde hon.

- När jag gick utbildningen kallade vi förlossningen på Östra för "fabriken" men denna känsla av konstant otillräcklighet i kombination med liten möjlighet att påverka hade jag inte räknat med, säger hon.

Både hon och Lina ingår nu i en strategigrupp som bildats inom ramen för barnmorskeupproret. Kravet är en barnmorska per föderska.

- När vi har som mest att göra så kan en barnmorska stå ensam med ansvaret för tre mammor i förlossning. Detta kan bero på att vi har en förlossning med komplikationer som kräver insatser av flera barnmorskor samtidigt. Detta beror på att grundbemanningen är för låg. Vi saknar buffert, säger Tina Hylén-Muinos.

Henrik Almgren, är chef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus.

- Bemanningen är inte en oväsentlig fråga och jag har också lyft den till sjukhusledningen, säger han.

Han är medveten om arbetsbördan på förlossningen men vill i övrigt inte kommentera enkätens resultat.

En kartläggning, gjord av radioprogrammet Kaliber, visar att åtta spädbarn dött i landet de senaste åren där för hög arbetsbelastning anses ha varit en bidragande orsak, varav ett inträffat i Göteborg.

I förra veckan presenterade AFA försäkringar en undersökning som visar att den som arbetar med människovårdande yrken inom Västra Götalandsregionen löper störst risk i landet av att drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Siffran omfattar såväl anställda inom regionen som kommunala och privata vårdgivare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.