Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Det är knappast samhällets sak att garantera bankernas spekulation, skriver debattörerna.

Sluta subventionera bankernas spekulation

Genom bättre reglering av bankerna kan vi begränsa deras möjlighet att spekulera. Då styr vi i stället kapitalet mot produktiva investeringar, skriver Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt (V).

Den pågående finanskrisen har flera orsaker. Bland dem ingår euron som har förstärkt och skapat ekonomiska obalanser. I några länder som Grekland har misskötta statsfinanser bidragit starkt till krisen. I Sverige har vi valt en bättre väg genom att stå fria från euron och ha god ordning på statsfinanserna. Vänsterpartiet har bidragit starkt både till saneringen av statsfinanserna och att vi röstade nej till euron.

Trots att bankernas agerande är en huvudorsak till krisen så är det rätt tyst om bankernas ansvar. Men om vi vill undvika framtida kriser måste vi lära av det som nu sker. Därför presenterar Vänsterpartiet nu ett regleringsprogram för bank- och finanssektorn. Vi behöver en annan typ av öppenhet i och kontroll över banksektorn för att få bankerna att främst syssla med bankverksamhet, inte vara en sorts globala kasinon. Genom att begränsa möjligheterna att spekulera kan vi dessutom styra kapitalet mot produktiva investeringar.

Ett bättre bankväsende

l Bankerna behöver kraftigt höjda och bättre formulerade kapitaltäckningskrav än vad som fastställs internationellt i Basel III. Kapitaltäckningskraven ska dessutom vara progressiva, ju större bank desto högre kapitaltäckningskrav.

* Det behövs bankavgifter som fonderas för att klara förluster utan att skattebetalarna får rycka in. Om det värsta händer och bankerna inte klarar sina förluster så måste de lämna ifrån sig ägande för att få hjälp av respektive lands regering. Det ska inte finnas gratis pengar att hämta.

* Det är ett problem att bankerna växer sig för stora och riskerar hela samhällets ekonomi när de hamnar i problem. Även banker måste kunna gå i konkurs även om samhället då måste garantera spararnas pengar till ett visst belopp och systemviktiga funktioner. De som har spekulerat i grekiska statspapper med höga räntor bör rimligen ta den fulla kostnaden då värdet av dessa måste skrivas ner. Om inte bankerna lär sig att riskabla affärer ger förluster så kommer de att fortsätta ta orimliga risker.

* Bankerna har statliga garantier för att insättarnas pengar inte ska riskeras. Det är nödvändigt men fungerar också som en sorts dold subvention till bankerna. Bankerna gör mycket mer än att låna in och ut pengar. Statens garantier fungerar som en subvention till hela verksamheten exempelvis då bankerna tar lån på den öppna marknaden. Det är knappast samhällets sak att på det här viset garantera även spekulation. Bankernas bör tvingas skilja bankverksamhet från andra finansiella aktiviteter och samhället bör bara garantera den rena bankverksamheten.

* Banker bör förbjudas att handla för egna pengar. Bankernas nuvarande affärsmodeller där de dels placerar pengar för kundernas räkning, dels handlar för egen räkning kan leda till betydande intressekonflikter och bankerna hamnar i tvivelaktiga lojalitetsproblem gentemot kunderna.

Hotar hela samhällsekonomin

* Genom att införa en avgift på någon promille på transaktioner försvinner en del av vinstmarginalen för den rena spekulationen utan att handeln hämmas. Inkomsterna skulle kunna användas exempelvis för klimatinvesteringar. En sådan Tobinskatt kräver internationella överenskommelser och det pågår en intressant diskussion i frågan i EU.

* Den finansiella spekulationen är så omfattande och oöverblickbar att den hotar hela samhällsekonomin vid kriser. Vissa former av spekulation bör helt enkelt förbjudas eller begränsas kraftigt som spekulation av tillgångar som man inte har, som naken blankning.

Bristande politiskt ansvar har bidragit till krisen. Den nyliberala tesen om att effektiva marknader klarar sig bäst själv håller inte i verkligheten. Det är hög tid att reglera finanssektorn.

Ulla Andersson

ledamot i riksdagens finansutskott

Jonas Sjöstedt (V)

ledamot i riksdagens EU-nämnd

Bild - 2
Ulla Andersson (V) ledamot i riksdagens finansutskott.Jonas Sjöstedt (V) ledamot i riksdagens EU-nämnd.
Bild - 3

Börserna världen över präglas just nu av stark oro på grund av de pågående finansiella kriserna i bland annat USA och Sydeuropa.

Bankernas utlåning i de krisdrabbade länderna kan leda till att vissa av dem riskerar att gå omkull.

För att undvika en kollaps i de finansiella systemen brukar regeringarna använda skattebetalarnas pengar för att stötta krisdrabbade banker.

Mest läst