Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Vård utanför systemet. På flera håll i landet finns frivilligkliniker för papperslösa flyktingar. Studentorganisationen IFMSA har tidigare demonstrerat för de papperslösas rätt till vård på lika villkor. Den 3 december är det dags igen.

Sluta förhala rätten till vård för papperslösa

Sverige bryter dagligen mot FN:s mänskliga rättigheter genom att neka papperslösa flyktingar vård. I maj presenterades en statlig utredning som förespråkar att medborgerlig status inte skall påverka tillgången till vård. Moderaterna har efter det förhindrat utredningen att gå ut på remiss, skriver bland andra Anna-Klara Ingvarsson.

En kväll varje vecka öppnar frivilligkliniken dörrarna för papperslösa flyktingar i en förort i Göteborg. Vårdpersonal samlas tillsammans med studenter efter ordinarie studie- och arbetstid i en lokal med bristfällig medicinsk utrustning och utan ändamålsenliga undersökningsrum.

Hit kommer patienter som saknar tillgång till vanlig vård. Stämningen har liknats den i flyktingläger. Rädsla, trötthet och ångest hänger tung i luften. I det provisoriska väntrummet sitter en äldre man med diskbråck, en höggravid kvinna, en tortyrskadad man, en ung självmordsbenägen kvinna, en barnfamilj som inte vågar söka vård för sin astmatiska son. Sammanlagt är det ett fyrtiotal människor som kvällar likt denna söker vård på kliniken.

I detta kaos bedriver den obetalda personalen varje vecka otillräcklig sjukvård för den mest marginaliserade gruppen i vårt samhälle och nu har vi fått nog! Vi i IFMSA-Sweden är framtidens sjuksköterskor, läkare och tandläkare och vi vill inte arbeta i ett system som nekar människor sjukvård på migrationspolitiska grunder.

Våra professioner drivs av starka etiska koder som alla betonar att vi ska ge patienten vård efter behov och aldrig frångå principen om alla människors lika värde. Denna fråga påverkar oss personligen eftersom vi ser konsekvenserna av att människor nekas vård samt hur vårdpersonal hindras följa sina etiska koder på grund av dagens nationella regelverk.

Upp till 21 000 kr för vårdcentralbesök

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vuxna papperslösa endast rätt till akut sjukvård och de får själva stå för hela kostnaden. Ett vanligt vårdcentralsbesök kostar 1 400 – 2 100 kronor och en komplikationsfri förlossning 21 000 kronor.

I avsaknad av humanare nationella lagar har enskilda regioner och landsting tagit beslut om att förbättra tillgången till vård för papperslösa. Dessa beslut räddar liv. Att landstingen tar fram egna handlingsplaner visar på att lagen är otillräcklig.

I maj 2011 presenterades den utredning som regeringen tillsatte för att undersöka hur asylsökande och papperslösas vård kan förbättras. Utredningen – Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet föreslår att asylsökande och papperslösa ska ha rätt till subventionerad sjukvård i samma utsträckning som personer som är folkbokförda i Sverige.

Besvikna på Billström

Utredningens resultat stödjer den politiska kamp som vi tillsammans med flera andra organisationer har bedrivit i flera år.

Vi är därför besvikna på att migrationsminister Tobias Billström kritiserade utredningen i samma stund som den presenterades. Vår överenskommelse (...) var utökad vård för vissa grupper, inte allt åt alla, kommenterade ministern. Han pekar på att det krävs ytterligare kostnadsberäkningar för att kunna analysera konsekvenserna av utredningens förslag. Detta trots att det i utredningen finns en kostnadsanalys, genomförd av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund.

Kritiken delas inte av övriga regeringspartier. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund säger till tidningen Dagen: Utredningen håller definitivt måttet. Min utgångspunkt är att betänkandet ska skickas ut på remiss så snabbt som möjligt. Det handlar ytterst sett om människors väl och ve och därför är det bråttom.  

Förhalning från M

Det har nu gått sex månader sedan utredningen presenterades och den har ännu inte skickats ut på remiss. Vi har inte heller sett några alternativa uträkningar från Billströms departement. Om den här förhalningen fortsätter anser vi att Moderaterna aktivt arbetar emot den mänskliga rättigheten om allas rätt till lika vård. Vård är en mänsklig rättighet, inte en medborgerlig!

För varje dag som går fortsätter människor att lida till följd av utebliven sjukvård. En sjukvård som Sverige har förbundit sig till genom att ratificera de internationella mänskliga rättigheterna.

Vi i IFMSA-Sweden samlas nu med 47 andra organisationer, bland andra Amnesty, LO, TCO, Läkar- och Vårdförbundet, i ett upprop för papperslösas rätt till vård. Vi kräver att utredningen Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet går ut på remiss och att politikerna går från ord till handling.

Den 3:e december håller vi i IFMSA-Sweden landsomfattande manifestationer för att uppmärksamma frågan och kämpa för de mänskliga rättigheterna. Vi välkomnar din medverkan!

Anna-Klara Ingvarsson,

sjuksköterskestudent

Erik Bergqvist,

läkarstudent

Mikaela Hällström,

läkarstudent

Patrik Eriksson,

sjuksköterskestudent

Sofie Kruse,

sjuksköterskestudent

Vassili Kalbin,

läkarstudent

IFMSA-Sweden, International Federation of Medical Students’ Associations - Sweden

Begreppet papperslös innefattar personer som befinner sig i landet utan tillstånd, både de som fått avslag på sin asylansökan och de som inte sökt asyl.

Det uppskattas leva mellan 10 000 – 35 000 papperslösa personer i Sverige.

Frivilligkliniken Rosengrenska i Göteborg tar emot ca 500 patienter varje år.

Mest läst