Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Rätt spår. Regeringen vill sänka krogmomsen med 5,4 miljarder årligen men om vi i stället använder dessa pengar till investeringar i bättre tågtrafik skapar det betydligt fler jobb både på kort och på lång sikt, skriver debattörerna.

Slopa krogmomsen – satsa på tågen i stället

Förseningar, stopp, strul och kaos gör att många i dag väljer bort tåget för att man inte litar på det. Vi uppmanar regeringen att avstå från sänkt krogmoms och i stället satsa dessa pengar på bättre person- och godstransporter, skriver Gunilla Carlsson och Monica Green (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Både person- och godstrafiken har ökat markant sedan mitten av 1990-talet. Det är fantastiskt, men tyvärr hänger inte investeringarna och underhållet med i samma takt. Regeringen brukar skryta med att ”aldrig förr har så mycket satsats i infrastruktur som nu”. Men den minnesgode, som vet lite om ekonomisk utveckling, vet att det vid varje infrastruktursatsning alltid sägs, att det tidigare aldrig satsat så mycket som nu. Verkligheten visar just nu något helt annat än just stora satsningar. Punktligheten för tågtrafiken är den sämsta på tio år.

På många håll har kapaciteten gått i taket för länge sedan, bland annat på Västra Stambanan. Förseningar, stopp, strul och kaos gör att många i dag väljer bort tåget för att man inte litar på det. Vi vet att många i dag är beroende av fungerande tågresor för att överhuvudtaget kunna ta sig till jobbet. Tågstrulet motverkar arbetslinjen.

Risken är att fler i stället börjar använda bilen för att ta sig till arbetet. Då riskerar vi både ökad trängsel på vägarna och än mer ökande koldioxidutsläpp från vägtrafiken. Det gäller att både klara miljöutmaningarna, vässa arbetslinjen, minska det växande utanförskapet och massarbetslösheten. Vi måste göra ansvarsfulla investeringar för framtiden för att kunna mäta oss med stora globala företag och aktörer.

Regeringen har avsatt 2,6 miljarder kronor på åtgärder i järnvägssystemet under 2012, och 1,8 miljarder 2013 till drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.

Det är pengar som kan avhjälpa de allra mest akuta bristerna. Men det räcker inte. Det behövs transportlösningar för en kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt. Vi har idéer om hur det ska gå till.

Regeringen vill sänka krogmomsen med 5,4 miljarder årligen men om vi i stället använde dessa pengar till investeringar skapar det betydligt fler jobb både på kort och på lång sikt.

Avstå sänkt krogmoms

Vi vill därför uppmana regeringen att avstå från sänkt krogmoms, eller åtminstone att de skjuter på den tvivelaktiga sänkningen.

l Vänta fem veckor med sänkt krogmoms så räcker det till att bygga fyrspår Göteborg – Jonsered och att höja kapaciteten längs Västra stambanan. En oerhörd viktig satsning eftersom Västra Stambanan är pulsen mellan våra två största städer och som transporterar gods från bland annat Bergslagen ut till Göteborgs hamn. Kapacitetsbristen på Västra Stambanan är ett hinder för i princip all trafik, såväl fjärrgående som region och pendeltrafik.

l Investera i Hamnbanan med Marieholmsbron för att säkerställa Göteborgs hamns och den svenska industrins framtid, kostar 2,5 miljarder i stället för ett halvår med sänkt krogmoms.

l Vänta en vecka med att sänka krogmomsen och det räcker till ökad kapacitet och höjd hastighet till 160 km/h på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.

l Dubbelspår med tunnel under Varberg kostar 2,9 miljarder i stället för ett halvår med sänkt krogmoms.

l Satsa på framtiden genom Höghastighetsbana Göteborg-Landvetter-Borås det kostar 12 miljarder, det vill säga två år och några månader med sänkt krogmoms.

Det gäller att ta ansvar för de offentliga finanserna. Förutsättningarna för en lång och stabil tillväxt går genom starka statliga finanser. Varje skattekrona måste användas effektivt. Vi tycker det är betydligt mer ansvarsfullt att investera Sverige starkt än att sänka krogmomsen.

Gunilla Carlsson (S)

ledamot i riksdagens trafikutskott

Monica Green (S)

ledamot i riksdagens trafikutskott

Bild - 2
Bild - 3

2010 fattade riksdagen beslut om att investera totalt 497 miljarder kronor på att förbättra Sveriges transportsystem fram till 2021, bland annat genom att slutföra bygget av tunneln genom Hallandsås och bygga Citybanan, Haparandabanan samt Förbifart Stockholm och Västlänken.

Regeringen har nyligen beslutat att satsa 5 miljarder kronor under två år på ökat underhåll av järnvägen.

Regeringen vill även sänka krogmomsen med 5,4 miljarder kronor för att skapa fler jobb för framför allt ungdomar i branschen.

Mest läst