Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
I dag måste säljaren ge konsumenten all väsentlig information om köpet muntligt innan ett avtal lagligen kan ingås. Därefter har konsumenten två veckors ångerrätt. Skulle detta ersättas av skriftliga avtal öppnar det för oseriösa företag att skicka avtal som inte speglar vad man kommit överens om under telefonsamtalet, skriver debattören.

Skriftliga avtal stoppar inte oseriösa säljare

En statlig utredning föreslår krav på obligatoriska skriftliga avtal vid affärer över telefon, i förhoppning att det skulle stärka konsumentskyddet. Men vår Novus-undersökning visar att konsumentskyddet snarare skulle försvagas, skriver Tina Wahlroth, vd Kontakta.

Oseriösa företag som säljer via telefon är ett problem. De är ett problem för de människor som genom påtryckningar luras in i avtal de inte vill ingå. Men de är också ett problem för alla seriösa företag och ideella organisationer som vill använda telefonen som en effektiv, konsumentvänlig försäljningskanal. Av 2014 års anmälningar till Konsumentverket stod tio företag för hela 48 procent av alla anmälningar som rör telefonförsäljning. Ett fåtal aktörer förstör för väldigt många.

Den statliga utredningen ”Konsumentskyddet vid telefonförsäljning” har i uppdrag att se över hur konsumentskyddet kan stärkas och (bland annat) huruvida skriftliga avtal – inte muntliga som i dag – ska krävas vid försäljning över telefon.

Kan låta som en bra idé

Skriftliga avtal när man köper något över telefon kan spontant låta som en bra idé. Ett argument som används är att skriftliga avtal gör det möjlighet för konsumenten att läsa avtalet i lugn och ro innan det undertecknas. Problemet är att vi som konsumenter sällan läser det finstilta i ett avtal och därmed riskerar att underteckna något vi inte tagit del av.

En ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av branschorganisationen Kontakta visar att drygt hälften av de som handlar på internet sällan eller aldrig läser avtalsvillkoren innan de godkänner dem. Endast sju procent av de som handlar på nätet läser alltid eller ofta de fullständiga avtalsvillkoren noga, trots att konsumenten vid internetköp har tid att läsa avtalet i lugn och ro.

Öppnar för oseriösa företag

I dag måste säljaren ge konsumenten all väsentlig information om köpet muntligt innan ett avtal lagligen kan ingås. Därefter har konsumenten två veckors ångerrätt. Skulle detta ersättas av skriftliga avtal öppnar det för oseriösa företag att skicka avtal som inte speglar vad man kommit överens om under telefonsamtalet. Avtalstexter skrivs av jurister och kräver ofta juridisk kunskap för att tolkas. Skriftliga avtal riskerar därför snarare att försämra än förstärka konsumentskyddet.

Det finns andra bättre och mer effektiva lösningar. I dag spelas vanligtvis bara delar av försäljningssamtalen in, ofta den del när konsumenten godkänner avtalet. Det betyder att det är svårt att bevisa när en försäljare till exempel pressat konsumenten till att godkänna avtalet eller sagt en sak innan inspelningen och en annan sak under. I stället bör krav ställas på att hela samtalet spelas in och göras tillgängligt för båda parter på ett rättssäkert sätt. Detta i kombination med att Konsumentverket får utökade resurser för tillsyn så att myndigheten kan utöka sitt framgångsrika arbete med att driva bort oseriösa aktörer från marknaden. Vi bidrar gärna i detta arbete.

Bör skrota idén

Konsumentminister Per Bolund (MP) bör skrota idén om skriftliga avtal, som inte bara riskerar att försvaga konsumentskyddet utan dessutom skadar alla seriösa företag genom kostnadsökningar och minskad försäljning, vilket i sin tur går ut över både konsumentpriser och arbetstillfällen.

Vi är däremot öppna för att diskutera alla förslag som stoppar de företag som plågar konsumenter och ger alla som använder telefonen vid försäljning ett dåligt rykte.

Tina Wahlroth

vd Kontakta, bransch- & intresse-organisation för kundservice och försäljning

Bild - 2
Tina Wahlroth, vd Kontakta, bransch- & intresse-organisation för kundservice och försäljning
Mest läst