Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Skogsstyrelsen borde stå fast att miljöhänsynen i skogen blir allt sämre. Lagens lågt ställda krav räcker inte för att klara samhällets mål för skogen, skriver debattören.

Skogsstyrelsen mörkar ett akut läge

GP DEBATT. Sveriges befolkning har rätt att få veta sanningen om det allvarliga tillståndet i skogarna. Skogsstyrelsens uppgift är att informera om detta, skriver Karin Åström, Naturskyddsföreningen.

Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att de politiska besluten om hur våra skogar ska hanteras genomförs. Sedan många år har skogspolitiken två jämställda mål för hur våra skogar ska förvaltas: skogarnas värden som rik natur med bevarad biologisk rikedom ska finnas kvar samtidigt som skogen ska ge virke. Miljö och produktion är likställda mål och Skogsstyrelsen har ett uppdrag att kommunicera tillståndet i skogen till allmänheten. Men i stället för att tydligt berätta för Sveriges invånare om det usla läget i skogen väljer Skogsstyrelsen nu att flytta fokus från det akuta läget i skogen till en diskussion om olika mätmetoder.

Paroll som inte efterlevs

Sedan 1998 har Skogsstyrelsen i sin så kallade polytaxinventering följt upp skogsbolagens miljöhänsyn i samband med avverkningar. 2011 redovisade Skogsstyrelsen de sämsta siffrorna någonsin. Antalet underkända avverkningar har ökat från 23 procent under avverkningsperioden 1998–2001 till 37 procent 2011. Trenden visar en stadig försämring.

Den bristande hänsynen bidrar till att den djupa krisen för skogens biologiska mångfald ytterligare förvärras. Tusentals djur- och växtarter i den svenska skogen står redan på forskarnas rödlista över hotade och missgynnade arter. Den svenska skogspolitikens paroll frihet under ansvar, där skogsnäringen har en stor frihet att bedriva sin verksamhet men samtidigt ett lika stort ansvar att ta hänsyn till miljövärden, fungerar helt enkelt inte.

Närmast katastrofala siffror

Dessa närmast katastrofala siffror har ifrågasatts av bland andra de stora skogsbolagen. Därför genomförde Skogsstyrelsen en kontrollinventering för första gången sedan polytaxen startade 1998. Det sammanvägda resultatet från de kontrollerade avverkningarna visar en sämre hänsynsnivå än den ursprungliga inventeringen!

Även om skillnaden inte är stor mellan de två inventeringarna så visar detta att en ännu större andel av hyggena än man tidigare uppgett inte uppfyller lagens redan mycket lågt ställda krav på miljöhänsyn. Men detta framgår dessvärre inte av Skogsstyrelsens uttalanden när kontrollinventeringens resultat presenterades för media. I stället fokuserade myndigheten på det som beskrivs som bristande egna arbetsmetoder i över ett decennium. De sämre siffrorna beträffande hänsyn kan dock med lite möda utläsas i redovisningen av kontrollinventeringen.

Skogsstyrelsen har en viktig roll i att för allmänheten presentera statistik och kommunicera tillståndet i skogen. Därför borde det även i deras kommunikation till allmänheten ha framgått att läget fortfarande ser lika mörkt ut, om inte värre, i skogen. I stället väljer myndigheten att flytta fokus från detta till att det finns olikheter i bedömningarna.

Vi ställer oss frågande till att Skogsstyrelsen utifrån denna enda kontrollinventering går ut till allmänhet och näring och diskvalificerar sitt eget mångåriga uppföljningsarbete.

Vi har larmat under lång tid

Skogsstyrelsen borde i stället stå fast vid de slutsatser som såväl polytaxinventeringen och kontrollinventeringen visar: miljöhänsynen i skogen blir allt sämre. Naturskyddsföreningens många aktiva medlemmar har under mycket lång tid dokumenterat och larmat om att tillståndet i skogen kraftigt försämras. Även forskningen visar att läget i skogen är allvarligt. Lagens lågt ställda krav räcker inte för att klara samhällets mål för skogen. Vår natur med sina djur och växter utarmas i rasande takt.

Detta har Sveriges befolkning rätt att få veta – det är vår gemensamma natur som står på spel.

Karin Åström

vice ordförande, Naturskyddsföreningen.

Bild - 2
Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen.
Mest läst