Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Trafikverket avfärdar Förstärkningsalternativet med att det skulle kräva tio nya spår på Göteborgs Central. Verket borde i stället redovisa varför signalkapaciteten i Göteborg är så dålig att man bara klarar ett tåg var femte minut. På dubbelspåret mellan Stockholm C och Stockholm S kan tågen gå med 2,5 minuts mellanrum. För Göteborg skulle det innebära en fördubbling av kapaciteten och därmed är hela tunnelprojektet Västlänken endast en onödig kostnad, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Skall statens verk bedriva politisk propaganda?

Det är inte så att man har ”skalat bort alternativ och mejslat ut alternativ som bäst lever upp till de mål som satts upp”, som Trafikverket påstår. Målet var en tunnel, Västlänken. Några alternativ fick inte redovisas och några andra lösningar har aldrig prövats, skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman, Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under senare år har Trafikverket i allt större utsträckning börjat uppträda som lobbyist för olika trafiklösningar, senast på GP Debatt (29/12) där Bo Larsson och Håkan Wennerström driver frågan om tågtunneln Västlänken och trängselskatten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bo Larsson, som projektchef, och regionchefen Håkan Wennerström, har båda stora personliga intressen av att projektet genomförs, men har de ett statligt uppdrag att bedriva lobbyverksamhet? Trafikverket har Statens uppdrag att projektera tunneln, men vad därutöver?

Larsson och Wennerström försvarar livligt Trafikverkets lånefinansiering. Att upplåning ibland kan ge snabbare utbyggnad är riktigt, men den totala kostnaden blir högre – när räntekostnaden tillkommer. Med ungefär oförändrade anslagsramar blir nettot mindre och färre projekt kan genomföras. För oansvariga politiker är lånefinansiering lockande, det är lite som ”snabba cash” i en valrörelse, budgetlagen kan kringgås och notan lämnas till en kommande generation. Men det är dålig hushållning med skattemedel.

Kompliceras ytterligare

För tågtunneln kompliceras problemet ytterligare i och med att återbetalningen av skulden skall ske genom en specialdestinerad skatt som betalas av göteborgsområdets bilister. Den modellen har tidigare aldrig använts och den strider mot EU:s vägkostnadsregler. Men eftersom man utnyttjar skattelagstiftningen så kan Sverige i detta fall göra som man vill.

Det är oklart om detta fungerar. Räntekostnaderna för bygget kommer ganska snart att vara högre än skatteinkomsterna, skulden blir evig – och växande – och slutnotan måste till sist ändå betalas av skattemedel. Om den beräknade kalkylen på 23 miljarder spricker – vilket den redan är på väg att göra – så blir konsekvenserna för Göteborg dramatiska eftersom halva fördyringen och alla räntekostnader skall betalas av staden.

Fick inte utredas vidare

Tunnelprojektet var en idé från politiker i regionen. Dåvarande Banverket projekterade tre olika alternativ men fann att förlusterna var så stora att projektet inte borde genomföras. På eget initiativ gjorde Banverket även en beräkning av det så kallade Förstärkningsalternativet till en väsentligt lägre kostnad, men detta fick inte utredas vidare eftersom uppdraget från regionen var en central tågtunnel, på samma sätt som i Stockholm och Malmö. Det är inte så att man har ”skalat bort alternativ och mejslat ut alternativ som bäst lever upp till de mål som satts upp”. Målet var en tunnel, några alternativ fick inte redovisas och några andra lösningar har aldrig prövats.

Trafikverket avfärdar Förstärkningsalternativet med att det skulle kräva tio nya spår på Göteborgs Central. Varför det? Ingen har ens försökt förklara varför alla dessa spår behövs, man fyller ju inte ens den station som vi har i dag.

Håkan Wennerström borde i stället redovisa varför signalkapaciteten i Göteborg är så dålig att man bara klarar ett tåg var femte minut. På dubbelspåret mellan Stockholm C och Stockholm S kan tågen gå med 2,5 minuts mellanrum. För Göteborg skulle det innebära en fördubbling av kapaciteten och därmed är hela tunnelprojektet Västlänken endast en onödig kostnad.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice partiledare, Vägvalet