Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Ska människor behöva dö i kön till äldrevården?

Att få plats på ett äldreboende har blivit en så långdragen process att många äldre dör i kön. Är det inte dags att vi ser våra äldre som individer som får hjälp med den vård de behöver? Var finns människans värdighet i äldrevården, skriver Stefan Nilsson och Ann-Sofie Wetterstrand, Ersta diakoni.

Ett kärt ämne i den offentliga debatten är äldreomsorgen. Vi blir allt äldre och det är naturligt att vi funderar över på hur det blir för oss själva när vi når dit. I debatten diskuteras personaltäthet, mat och aktiviteter, men det som ofta tappas bort är frågan hur vi kan erbjuda en vård som visar respekt för den som inte längre kan ta hand om sig själv.

Vår uppfattning är att många fortfarande har en syn äldrevården som härstammar från 90-talet och som romantiserar en verklighet som inte längre finns.

Då var tiden på äldreboendet en period som markerade slutet, men som också ofta förde något positivt med sig. Den som flyttade till ett äldreboende var ofta fortfarande någorlunda pigg och orkade delta i de aktiviteter som erbjöds.

Verkligheten i dagens Sverige ser radikalt annorlunda ut. För att få plats på ett äldreboende behövs beslut av en biståndshandläggare som utreder behovet av hjälp från samhället. Dessvärre har det nog blivit så att socialtjänstens budget och inte Socialtjänstlagen styr då beslut om bistånd fattas. Riktlinjerna ser olika ut och en följd av denna decentralisering är att det blir stora, och enligt oss allt för stora, skillnader i biståndsbedömningen för olika individer – inte bara mellan kommuner utan även inom kommunerna. Processen känns godtycklig och skulle behöva en mer central styrning.

Förutom att beslutsprocessen är en decentraliserad historia är den dessutom långdragen. Framför allt i storstäderna har biståndsbedömningen blivit ett nålsöga som nästan är omöjligt att komma igenom. När beslutet väl kommer är den som var i behov av vård redan då när ansökan gjordes, nu i ett helt annat, och ibland rent akut, läge.

Eskalerande situation

Detta är något som vi dagligen ser effekterna av. Sedan i höstas upplever vi en eskalerande situation där den som får ett biståndsbeslut och som söker boende på grund av somatiska besvär har fått vänta så länge att de oftast är i så dåligt fysiskt skick, att många knappt hinner flytta in på boendet förrän de avlider. I flera fall har de till och med hunnit dö innan flytten sker.

En av effekterna av ett allt senare biståndsbeslut är också att vi på våra äldreboenden får ta hand om allt sjukare människor, som i många fall inte är i behov av äldrevård utan istället behöver hospicevård.

Ett vårddygn på en hospiceavdelning är i runda slängar dubbelt så dyr som ett dygn på ett äldreboende bland annat eftersom bemanningen av både läkare och sjuksköterskor på hospice är betydligt högre i jämförelse med ett äldreboende där majoriteten av personalen utgörs av undersköterskor.

En konspiratoriskt lagd person kan möjligtvis se ett mönster här. I allt större utsträckning vårdar vi våra gamla och sjuka i hemmet, nästan in absurdum, men när det inte längre går erbjuds dessa människor en plats på äldreboende för att den vården är billigare än hospicevård där de hade kunnat få en helt annan hjälp i livets slutskede.

Återigen behöver vi se till värdigheten. Var finns respekten för en människa som har levt ett långt liv när han eller hon tvingas slåss för en plats på ett äldreboende och sedan, när det nästan är för sent, tvingas flytta trots att hen i princip är döende.

Det är dags att vi ser våra äldre som individer med rätt att ta beslut och att de får den vård de har rätt till. Vi beaktar värdigheten hos alla i samhället och vi måste värna människovärdet även hos dem som är mest utsatta och som inte själva har kraft att föra sin egen kamp eller sin egen talan.

Stefan Nilsson

direktor Ersta diakoni

Ann-Sofie Wetterstrand

chef Ersta socialt arbete och Ersta äldreomsorg

Ersta diakoni är Sveriges största ideella vård- och omsorgsgivare

Bild - 2
Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoniAnn-Sofie Wetterstrand, chef Ersta socialt arbete och Ersta äldreomsorg
Bild - 3
Mest läst