Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Sjukvården har ett stort kvalitetsproblem att lösa

Varje år dör 3 000 patienter i onödan på grund av bristande patientsäkerhet. Sverige behöver en kampanj för ökad kvalitet i vården liknande de som redan genomförts med stor framgång i USA, Norge och Danmark. En sådan kan spara både liv och uppemot 100 miljarder kronor, skriver läkarna Ulf Ljungblad och Christer Enkvist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kvaliteten på den svenska sjukvården debatteras alltför lite i dagspressen i vårt land till skillnad från i andra länder i både Västeuropa och Nordamerika. Vi får rapporter om enskilda dödsfall och skador, men någon diskussion leder detta knappast till bland annat på grund av Socialstyrelsens långa handläggningstider. När fallen är avgjorda har det ofta gått flera år och den kritik som framförs från Socialstyreslen syns nästan aldrig i medierna.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bara den sista månaden har det skett ett antal dödsfall i sjukvården som är anmärkningsvärda . Först dog ett barn på grund av överdosering av ett smärtstillande medel under en rutinnarkos. Sedan avled en 59-årig man vid ett universitetsjukhus av akuta blodproppar i lungan. Diagnosen var helt klar men ändå fick inte patienten någon omedelbar behandling, i detta fallet en enkel injektion, utan sändes först på en onödig röntgenundersökning.

Toppen på ett isberg

Nyligen avled också vid ett universitetssjukhus två äldre patienter av blodförgiftning. Man trodde de hade maginfluensa och häromveckan kunde vi läsa om att man tar lunch inom ambulanssjukvården i Västra Götaland i stället för att direkt åka på ett larm med den näst högsta angelägenhetsgraden. Patienten hade andningsproblem och avled.

Är detta då enstaka händelser eller utgör de toppen av ett isberg? Tyvärr är det nog så att dessa dödsfall utgör toppen av ett isberg. Institute of Medicin i USA uppskattade antalet onödiga dödsfall i sjukvården till 100 000 i USA i början av 2000-talet. Det innebär en störtad Boeing 747 om dagen där alla dör. Detta ledde till en stor debatt i USA om kvaliteten i sjukvården, vilket i sin tur ledde till en stor patientsäkerhetskampanj, som startades av IHI (Institute of Health Care Improvement) och som fick namnet Saving a hundred thousands lives. IHI är en världsberömd organisation och dess ledare Donald Berwick är adlad i England för sitt arbete med kvalitet i sjukvården. Detta i sin tur har lett till betydande förbättringar av sjukvården i USA de sista åren, bland annat vid de federalt finansierade sjukhusen.

Denna debatt flyttade över både till Norge och Danmark, men tyvärr inte till Sverige i någon större omfattning. I Norge dör årligen mer än 1 500 patienter i onödan. Med flygjämförelsen innebär det en totalhavererad Boeing 737 i månaden. Debatten i norsk dagspress och har nu lett till att man startar en stor nationell patientsäkerhetskampanj. I Danmark har man nyligen avslutad en sådan. Skulle vi flytta över dessa siffror till svenska förhållanden motsvarar det 3 000 patienter som dör i onödan varje år, det vill säga 60 patienter i veckan.

Ledande medicinska tidskrifter har påpekat att medicinska misstag, felbehandlingar och infektioner orsakar överkostnader på mellan 25-40 procent av alla kostnader för hälso- och sjukvården, sjukhemsvården medräknad. Detta motsvarar för svenska förhållanden 60-100 miljarder kronor om året.

När det gäller sjukhusinfektioner så får i Europa varje år en procent av alla invånare en sjukhusinfektion!

När det gäller medicinska misstag och felbehandlingar så har dessa nu fått ett ansikte genom vår folkkäre TV-profil Ingvar Oldsberg, som drabbats av en missad cancer i ändtarmen. Cancer i ändtarmen är en av våra allra vanligaste cancerformer. Ingvar är den fjärde personen som på relativt kort kort tid drabbats av samma misstag i vår bekantskapskrets vilket visar att de medicinska misstagen inte utgör några sällsynta undantag lika lite som dödsfallen.

Ett gemensamt ansvar

Allt talar för att sjukvården i dag har ett stort kvalitetsproblem som vi gemensamt måste gör något åt. Det finns forskning som visar att om man utgår från begågna misstag i vården, så ligger sjukvården i dag på samma nivå som flyget gjorde för 60 år sedan. Då dog cirka 65 personer per miljon flygningar. I dag i Västeuropa dör 0,3 personer per miljon flygningar, en förbättring på 1 900 procent.

I svensk sjukvård görs i dag i ett internationellt perspektiv ett extremt bra arbete och många fina insatser vilka givetvis överväger. Samtidigt kan vi inte blunda för de allvarliga misstag som begås och som skapar lidande och kostnader och ibland leder till dödsfall.

Från många håll har föreslagits att för varje oväntat dödsfall borde man tillsätta en haverikommission vid varje enskilt sjukhus. I dag hänvisar sjukhusen i stället till tystnadsplikten och avvaktar Socialstyrelsens utlåtande. Kanske är det dags att även i Sverige, efter amerikanskt mönster, starta en patientsäkerhetskampanj som man gjort i både Danmark och Norge. Här finns det mycket lidande och många kronor att spara, pengar som med råge kan finansiera framtidens medicinska framsteg.

Ulf Ljungblad

direktör Helse Sör-Öst RHF

fd chefläkare och sjukhusdirektör, Östra sjukhuset Göteborg

Christer Enkvist

tidigare landstingsöverläkare och medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen

Mest läst