Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Sju år av trafikstörningar väntar på älven

Fartygstrafiken på Göta älv enkelriktas nu förbi Marieholmsbron. I sju år blir det störningar i trafiken på älven när två broar och en tunnel skall byggas.

- Till att börja med blir det inte särskilt besvärligt, säger Ann Ericsson, projektkoordinator på Sjöfartsverket. Trafiken förbi Marieholmsbron enkelriktas, all trafik får gå på Hisingssidan av älven.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ericsson tror det kommer att fungera utan problem.

- Under vinterhalvåret har vi ju bara enstaka fartyg i linjetrafik, säger hon. Befälhavare och lotsar vet vad som gäller.

- Men till sommaren när fritidsbåtarna kommer i sjön kanske det kan bli lite rörigt.

Trafikverket påbörjade nyligen byggandet av Södra Marieholmsbron, en ny järnvägsbro strax nedströms den befintliga järnvägsbron.

Bron som får sex meters segelfri höjd skall stå klar om tre år och ger kraftigt ökad kapacitet och mindre risk för störningar på Bohusbanan och Hamnbanan.

- Vi är i stort sett klara med markarbetena på Marieholm, säger Kjell Hermansson på Trafikverket, projektledare för Södra Marieholmsbron. Vi har sanerat förorenade jordmassor och genomför grundförstärkningar.

- Nu muddrar vi och bygger ledverk och bryggor i älven.

De kommande åren ska tre nya älvförbindelser byggas mellan den befintliga Göta älvbron och Marieholmsbron.

Förutom Södra Marieholmsbron byggs nya Marieholmstunneln strax uppströms den befintliga vägtunneln och nya Hisingsbron strax uppströms Göta älvbron.

Vid flera tillfällen kommer sjöfarten att stoppas helt.

- Det kan bli upp till tre dygns totalstopp för fartygstrafiken när större arbeten skall genomföras, säger Ann Ericsson.

Första tillfället blir troligen under 2015 när den nya svängbron för järnvägen skall placeras mitt i älven.

Mest läst