Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Sex tvångsgiftermål i Göteborg

Minst sex ungdomar i Göteborg tvingades till äktenskap förra året. Just nu är många oroliga.

Det är en mänsklig rättighet att få välja make eller maka. Ändå utsattes fem tjejer och en kille för tvångsäktenskap förra året. Killen och två av flickorna var omyndiga.

Det visar en undersökning som GP gjort bland Göteborgs alla högstadie- och gymnasieskolor.

Ann Lundgren (S), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, blir upprörd när hon får höra om undersökningens resultat.

– Sex elever är sex för många, säger hon och konstaterar att flera allvarliga fel har begåtts i stadens skolor. Skolpersonal borde slå larm när en elev uttrycker oro för tvångsäktenskap.

– Jag är inte helt säker på att alla medarbetare i skolan kan sina skyldigheter fullt ut.

40 tjejer i skyddsboende

Flera kuratorer och rektorer som GP pratat med tycker att det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är tvång och när man ska slå larm. Många ungdomar ser det som naturligt att välja partner i samråd med föräldrarna. För en utomstående kan det vara svårt att bedöma hur stor familjens påverkan är.

Det kan finnas fler unga som gifts bort än vad GP:s undersökning visar. Det framgår av samtal med kuratorer och andra som jobbar med hedersrelaterade frågor.

Förra året bodde 40 unga tjejer från Göteborg på vårdföretaget Grynings skyddsboenden runt om i landet på grund av just tvångsgifte eller hot om detsamma. Också många skolor uppger att det kan finnas elever som lever i påtvingade äktenskap utan att personalen vet om det.

”Många är väldigt oroliga”

Catarina, som av säkerhetsskäl inte vill ha med sitt efternamn i tidningen, är enhetschef för Grynings skyddsboenden. Hon instämmer i att det troligtvis finns ett mörkertal.

– Många av de ungdomar som tvingas till äktenskap söker aldrig hjälp, säger hon.

För fyra av de sex ungdomarna i GP:s undersökning skedde giftermålet under sommaren. Enligt Rasool Awla, sociolog och talesperson för nätverket Män mot hedersförtryck i Göteborg, är det en vanlig bild. Många unga vet att semesterresan till familjens hemland kan innebära ett påtvingat äktenskap.

– Just nu är många väldigt oroliga att bli bortgifta, säger han.

Det är därför viktigt att skolpersonal är uppmärksam på varningssignaler tiden före skolavslutningen, menar han.

Ska lyfta frågan

Även Ann Lundgren poängterar skolans ansvar:

– Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att anmäla om ett barn far illa. Jag kommer att lyfta frågan i utbildningsnämnden och till stadskansliet för att se hur vi kan förbättra arbetet med denna fråga i Göteborg.

Regeringen vill skärpa reglerna mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Förre justitiekanslern Göran Lambertz har utsetts till utredare.

Hans uppgift blir att ta fram mer kunskap om förekomsten av tvångsäktenskap i Sverige.

Lambertz ska även se över lagstiftningen. Tvångsäktenskap är redan i dag förbjudet. Men det finns möjlighet att få dispens från förbudet mot barnäktenskap

Den som tvingar någon att gifta sig kan dömas för till exempel olaga tvång eller fridskränkning. Ingen har hittills dömts.

En tidigare rapport från Ungdomsstyrelsen visade att fem procent av unga mellan 16 och 25 år, omkring 70 000 personer, inte känner sig fria att välja sin make eller maka.

Utredningen ska lämna sina förslag senast i maj 2012.

Källor: Regeringens webbplats och Ungdomsstyrelsen

Undersökningen gjordes på de 121 högstadie- och gymnasieskolorna i Göteborgs kommun.

Frågorna vi ställde var: Hur många fall känner du till där en elev gift sig under termin eller lov under 2009? Var giftermålet frivilligt från elevens sida?

Mest läst