Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Sex frågor om befolkningsökningen

Vem tar ansvaret och vad kommer att hända om prognosen håller? GP:s utrikeschef Peter Andersén svarar.

Hur stor vikt kan man fästa vid den här typen av undersökningar? 

Undersökningen ger en fingervisning om vart utvecklingen är på väg. Fram till 2100 kan mycket hända som förändrar förutsättningarna som FN:s prognos bygger på. 

 

Hur tacklar världssamfundet en sådan här fråga? Finns det något FN-organ eller liknande som har ansvar för världens befolkningsmängd?

Varje land har ansvar för sin egen befolkning. FN kan i stort sett bara komma med synpunkter.

 

Vad har södra Afrika för möjlighet att hantera en befolkningsökning av det slag som förutspås? 

Det är svårt att se hur södra Afrika skall kunna hantera en sådan befolkningsökning som det talas om i prognosen. Redan idag får många afrikanska länder bistånd från utlandet. Det är ett mardrömsscenario som målas upp i FN-rapporten.

 

Hur motverkar man befolkningsökningen?  

Det enkla svaret är naturligtvis att barnafödandet måste gå ner. Men det tar tid innan en minskad nativitet ger effekt på befolkningsmängden. Födelsetalen ligger ofta högt i fattiga länder, men nativiteten påverkas också av religion och traditioner. 

 

Vad blir flaskhalsen vid en befolkningsökning i södra Afrika, är det bristen på plats, vatten eller andra resurser?   

Brist på vatten, brännved och betesmarker är några konsekvenser av befolkningsökningen. Redan i dag bor hälften av jordens befolkning i städer. Och växer befolkningen snabbare än samhällsekonomin, ökar arbetslösheten och missnöjet. Det är vad som har hänt i Nordafrika.

 

Undersökningen talar också om en minskande befolkningsmängd i Europa? Hur påverkar det vår kontinents ställning i världen?

Stor befolkning leder inte automatiskt till en stark ställning. Det viktigaste är inte folkmängden utan produktiviteten per invånare. Den är mycket hög i Västeuropa och utgör grunden för vårt välstånd. Minskar befolkningen, minskar också tillgången på arbetskraft. Ökad invandring är ett sätt att råda bot på bristen på arbetskraft. Rationaliseringen inom industrin och tjänstesektorn är ett annat sätt att kompensera bristen på arbetskraft. 

 

484605.jpg
Mest läst