Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Sen avnavling ger mindre blod

Navelsträngsblod räddar liv på cancerpatienter som behöver transplanterad benmärg.

– Vid sen avnavling blir det mindre blod kvar. Det är en enkel sanning. Ibland så lite att det inte är lönt att frysa in blodet. Det måste finnas en viss mängd stamceller för att det ska vara användbart, säger professor Anders Fasth, ansvarig för blodbanken.

Men det är ingen faktor som påverkar Sahlgrenskas linje att fortsätta strypa navelsträngen snabbt, menar man på SU.

– Det har inget med det att göra utan att sen avnavling inte har så stora fördelar som somliga hävdar, säger Anders Fasth.

– Nej, nej. Det är två skilda saker och det är inte samma barnmorska som jobbar med barn och mamma som samlar blod från navelsträngen, säger också Monica Ericsson Orrskog, vårdenhetsöverläkare på normalförlossningen Östra sjukhuset.

Båda föräldrarna måste säga ja för att donation ska bli aktuellt. Allt blod kommer från förlossningskliniken på Östra sjukhuset som har cirka 6 000 födslar årligen.

– Vi samlar blod från 1000 navelsträngar per år och det räcker gott och väl, säger Anders Fasth.

Vad skulle konsekvensen för blodbanken bli om SU slutar med tidig avnavling?

– Vi får se hur stor andel det går att spara, långt ifrån så stor som i dag. Men jag kan tänka mig att det finns föräldrar som ändå vill donera om de får riktig information. Blodet som samlas in kommer från friska barn och i dessa fall är vinsten med sen avnavling väldigt liten, hävdar Anders Fasth.

Generellt brukar omkring tio procent av bankens blod komma till användning, eftersom benmärg från syskon och från offentliga register prioriteras högre än navelsträngsblod.

– Vi är inte så kända än, internationellt, så i dag används bara tre, fyra enheter om året.

På SU:s hemsida garanterar sjukhuset att barnet inte påverkas av att lämna navelsträngsblod. "Nej, det finns inga risker för ditt barn eller dig att donera blodet. Moderkakan och navelsträngen fyller ingen funktion för ditt barn eller dig efter att du har fött ditt barn utan moderkakan slängs i vanliga fall. "

– Jag tycker att man kunde uttrycka sig lite mer ödmjukt, säger Ola Andersson, barnläkare som forskar kring effekterna av sen och tidig avnavling (se artikel intill).

Öppnades av SU 2006 på uppdrag av regeringen.

I uppdraget ingår att 50 procent av det insamlade blodet ska komma från invandrargrupper.

Målet är en bank med 5 000 blodenheter. I dag finns 1 400 blodenheter, från 1 400 barn.

Navelsträngsblod innehåller en stor mängd blodstamceller. Blodstamceller är omogna celler som kan utvecklas till blodets alla olika blodkroppar.

Stamcellerna kan efter en transplantation återställa mottagarens förmåga att producera blod.

Patienter med olika blodsjukdomar som leukemi transplanteras med blodstamceller.

Båda föräldrarna måste ge medgivande för donation till banken.

Navelsträngsblodet har hittills inte använts för forskning. Om det ska bli aktuellt måste föräldrarna ge ett särskilt samtycke.

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mest läst