Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Bygg ut. Sverigedemokraterna vill vara del av en ny och bredare energiöverenskommelse utan Centerpartiet. Med Stefan Löfven som ny partiledare för S öppnas den möjligheten, skriver debattören.

SD vill delta i ny och bred energiuppgörelse

Många är de som har en tro att vi i dag ska kunna ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi med stort fokus på vindkraft. Detta låter sig dock inte göras. Kärnkraften behövs och nu finns möjligheter till en bred energiuppgörelse, skriver Josef Fransson (SD).

I förra söndagens partiledardebatt i SVT lyftes den mycket viktiga frågan om energipolitikens inriktning, men tyvärr bröts programmet innan vi fick tillfälle att klargöra vår uppfattning. SD:s ambition är att vara en konstruktiv part i en bred energiuppgörelse där vår utgångspunkt är en energipolitik där fokus ligger på miljöhänsyn, tillgänglighet och svenska jobb och konkurrenskraft.

Energipolitiken är ett område där breda och långsiktiga överenskommelser är viktiga för att skapa förutsägbarhet inom näringslivet. Socialdemokraternas nye ledare, Stefan Löfven, hade i sin roll som Metallordförande en väldigt positiv syn på kärnkraften, vilket gjort att diskussionen åter tagit fart om kärnkraftens framtid.

Diskussionen om en bred energiöverenskommelse ser Sverigedemokraterna som mycket angelägen. I nuläget ser vi flera problem med den nuvarande energiöverenskommelsen, dels för att de som före valet 2010 slöt denna inte längre har en riksdagsmajoritet och att hela överenskommelsen riskerar hamna på ända vid ett maktskifte.

Vidare ser vi svagheter i överenskommelsen i sig där vissa tvetydiga formuleringar gjort att viktiga investeringar har svårt att komma på plats och att de nya investeringarna snarare hamnat i hårdsubventionerade sidospår. När det gäller kärnkraften har det inte minst visat sig att Centerpartiets många krav gjort det tämligen svårt för andra aktörer än de redan befintliga att komma in på marknaden, då man endast tillåter att en ny reaktor tas i bruk när en annan stängts av och att nybyggnation är geografiskt knutet till dagens anläggningar. Även befintliga aktörer tvekar om att bygga nytt på grund av det oförutsägbara politiska läget.

Närmar oss akut läge

Priset och tillgången på energi är en fundamental faktor för utvecklingen av välfärden. Ett framtida högre elpris kommer att slå hårt mot hela samhället då svenska företag förlorar livsviktig konkurrenskraft. Därför är det av största vikt att vi snarast kan få en bred majoritet i riksdagen för nyinvesteringar i kärnkraft.

Vi närmar oss en tidpunkt där situationen börjar bli akut om vi skall hinna ersätta gamla reaktorer innan livslängden är förverkad.

En fempartiuppgörelse mellan S, M, FP, SD och KD skulle kunna utgöra just denna långsiktiga stabilitet inom energipolitiken som är önskvärd. En sådan konstellation skulle inkludera över 80 procent av riksdagens ledamöter.

Avvecklar vi kärnkraften kommer vi få en situation då vi måste importera el som förmodligen till största delen härstammar från fossil gas och kol. Många är de som har en tro att vi i dag ska kunna ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi med stort fokus på vindkraft. Detta låter sig dock inte göras. Vindkraften är inte bara dyrare utan ställer även till det rent tekniskt då vinkraften är oregelbunden vilket kräver beredskap av andra energislag.

Import av reglerkraft

Hittills kan vi reglera med vattenkraft, men vid en större etablering kommer det bli nödvändigt med importerad reglerkraft från exempelvis kolkraftverk för att undvika obalanser på elnätet.

Även om kärnkraftsolyckan i Fukushima ligger nära till hands är Sverigedemokraterna trygga med den säkerhetsnivå som kommer att implementeras vid nyinvestering i svensk kärnkraft. Olyckan i Fukushima föregicks av två, var för sig, extrema händelser. Först en extrem jordbävning följt av en Tsunami som slog ut säkerhetssystemen. Men man måste ändå vara medveten om att olyckan i Fukushima hade kunna undvikas om passiva säkerhetssystem som inte kräver elförsörjning hade tillämpats. Passiva säkerhetssystem kommer givetvis att vara ett krav vid nya reaktorer i Sverige.

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot

Bild - 2
Josef Fransson (SD) riksdagsledamot
Mest läst