Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Man skulle ha haft råd med stadsbana om man i stället för Västlänken hade valt ett billigare alternativ. Dessutom hade man fått betydligt mindre miljöpåverkan från bygget, skriver Mikael Bigert.

"Satsa på spårvagnar i stället för Västlänken"

Spårvagnstrafiken i Göteborg är tyngre trafikerad än pendeltågen. Det går fler turer – och allt för många av dem är överfyllda med passagerare. Lokaltrafiken måste prioriteras högre än Västlänken, skriver Mikael Bigert, ingenjör.

Vilka infrastrukturssatsningar ska prioriteras och vilka är det mest bråttom med? Vi är många som ställer den frågan.

Varje vardag gör pendeltågen knappt 35 000 resor till eller från Göteborg. Samtidigt gör spårvagnarna mer än 400 000 resor. Endast en och en halv procent av pendeltågen har stående passagerare.

Ändå upprepas mantrat ”Västlänken är den viktigaste satsningen för kollektivtrafiken i Göteborg och regionen”.

Detta trots att vi har 20 procent försenade turer på spårvagnarna och stora problem med trafikinfarkt kring Brunnsparken. Och värre kommer det att bli när kollektivtrafiken ska fördubblas. Längre set får inte plats, inte heller tätare turer.

De flesta förstår också att det inte räcker långt att föra över ett par procent av spårvagnsresorna till pendeltåg med hjälp av Västlänken.

Nya spår

Vad vi i stället behöver är någon form av Stadsbana. Flera förslag på nya spårvägar har lagts fram:

Knutpunkt vid Polhemsplatsen. I samband med den nya Bangårdsviadukten kan man dra fler linjer hit och därmed få bort infarkten i Brunnsparken.

Operalänk. Spårväg mellan Centralen och Järntorget via Nordstan och Skeppsbron. Minskar restiden till Järntorget från tio till cirka fem minuter. Sträckan fanns med i K2020-programmet och lär inte kosta mer än en miljard.

Allélänk. Spårväg genom Nya Allén från Centralen till Haga via Polhemsplatsen och Stora Teatern. Denna kan delvis ligga i grund jordtunnel. Beroende på planskildhet kan kostnaden ligga mellan två och tre miljarder. Tidsvinsten Gamlestaden till Linnéplatsen blir nästan tio minuter och kapaciteten kan ökas rejält.

Eriksbergslänk. Spårväg mellan Backaplan och Eriksberg via Lindholmen.

Tunnel alternativt lyftbro mellan Stigbergstorget och Lindholmen.

Bergtunnel mellan Haga och Linnéplatsen med fortsättning via Sahlgrenska till Chalmers.

Minskad trängsel, bättre miljö

Den totala kostnaden för dessa delar torde inte bli mer än drygt tio miljarder. Utbyggnaderna skulle ge restidsförbättringar för en stor del av kollektivresenärerna, inklusive en majoritet av tågpendlarna, samt minska trängseln och bilberoendet.

På presentationen Västlänken och Alternativen i februari visades att man skulle ha haft råd med stadsbana om man i stället för Västlänken hade valt ett billigare alternativ. Dessutom hade man fått betydligt mindre miljöpåverkan från bygget.

De mest intressanta koncepten torde vara:

Förstärkningsalternativet. Bygga ut dagens Centralstation.

Gårdalänken. Flytta hela Centralen till Gårda och där bygga genomgående station.

Göteborg Östra. En kompromiss mellan de två andra förslagen. Hälften av resorna fortsätter in till Centralen medan övriga trafikeras via en ny genomgående station på viadukt i Olskroken.

Alternativen inte utredda

Det har flera gånger påståtts att man redan skulle ha utrett andra alternativ än tunnel under Centrum, till exempel utflyttad pendelstation. Men efter fördjupade diskussioner med ansvariga på Trafikverket har jag fått bekräftat att någon sådan utredning aldrig har gjorts. Man hade endast ett par översiktliga övningar innan Förstudien. Där bestämdes vilka alternativ man ville gå vidare med utifrån den politiska målbilden. Inga beräkningar gjordes. Någon dokumentation från dessa övningar finns heller inte att visa upp.

Det är sant att Västlänken kommit en bra bit in i projekteringen och jag inser också att pendeltågen behöver en långsiktig lösning. Men det är ändå motiverat att göra en oberoende utredning för att kunna ha backup om Västlänkens kostnader ifrågasätts ytterligare.

Kommer blockera spårbyggen

Det hävdas också att det inte finns någon motsättning mellan att bygga Västlänken och att satsa på lokal kollektivtrafik. Men det handlar inte bara om att man satsar alla tillgängliga medel på pendeltågstunneln. Det är till exempel också så att Västlänkens öppna schakt vid Operan gör att Operalänken inte kan slutföras innan tunneln är klar. Det samma gäller Allélänken som måste vänta medan schaktet i Rosenlund grävs. Västlänken försenar alltså den viktiga satsningen på lokal kollektivtrafik.

Tyvärr måste vi prioritera. Vad kommer först? En rejäl satsning på en fungerande spårvagnstrafik eller Västlänken?

Mikael Bigert

ingenjör

Bild - 2
Mest läst