Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Ett stort område intill Kungsbackaån måste saneras från föroreningar innan planerat gångstråk och åtgärder mot översvämningar kan bli verklighet.

Sanering av ån kan bli dyr

Förorenade massor har upptäckts vid Kungsbackaån i centrala Kungsbacka. Spridningsrisken anses stor och sanering nödvändig. Men den kan bli kostsam.

Nu i september skulle arbetet ha påbörjats med att säkra ån från nya översvämningar och samtidigt öka säkerheten och tillgängligheten. Men arbetet blir försenat.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Redan vid provtagningar i våras upptäcktes halter av miljögifter som överskred Naturvårdsverkets riktvärden. Det gällde i huvudsak PAH-föreningar, samt arsenik, bly och zink i området öster om ån mellan Borgmästaregatan och Lindälvsbron. Dessa skulle kunna spridas via ytvattnet eller grundvattnet om man påbörjade det planerade arbetet.

En konsultfirma har nu tagit fram förslag på olika åtgärder.

– Vi måste göra något för det finns en stor skredrisk. Dels så kommer det att öka kostnaderna för projektet dels kommer det att påverka planerade åtgärder vid ån. Frågan är om vi ska ha både hängslen och livrem eller om det räcker med rem, därför vill vi diskutera med kommunstyrelsen, säger Lars Björkman, chef för gata och park i Kungsbacka.

I utredningen från Norconsult presenteras sex olika alternativ. Allt från att ett mindre område på 700 kvadratmeter saneras till att ett område på 8 200 kvadratmeter saneras. Kostnaderna uppskattas ligga mellan 1,6 miljoner kronor och 19 miljoner kronor.

Om inte hela området saneras finns i också i vågskålen att man efter en eventuell översvämning kan behöva rena vatten.

Var slutnotan kan landa vill ingen som GP talat med spekulera om i dag.

– Vi får återkomma efter att kommunstyrelsen sagt sitt, säger Lars Björkman.

– Det här är åtgärder som vi inte har i vår budget i alla fall. Det är mycket pengar, men det handlar om var, när och hur och vad vi väljer för teknik, säger ordförande i nämnden för teknik Harald Pleijel (M).

Finns det någon risk för Kungsbackabornas hälsa?

– Nej inte som det är bedömt nu. Mycket är bundet i sedimentet, säger Harald Pleijel.

Norconsults uppdrag har varit att hitta en balans mellan miljönytta och åtgärder som är samhällsekonomiskt försvarbara och rekommenderar det alternativ som innebär minst ingrepp och lägst kostnad.

PAH-föreningar kan vara cancerframkallande eller orsakar skador på arvsmassan. Bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser och finns exempelvis stenkol och petroleum.

Källa: Naturvårdsverket

Mest läst