Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Salt gör cyklingen säkrare

Trafiken blir allt säkrare. Med ett undantag. Antalet cyklister som dödas och skadas ökar. Men i vinter skall salt ersätta grus på många cykelbanor.

Varje år dödas 2 000 cyklister i trafiken i Europa.

I Sverige har 31 cyklister dödats i trafiken under de första tio månaderna i år, det högsta antalet på tio år.

Antalet skadade cyklister ökar också och är nu 8 000 om året.

På tisdagen inleddes en tvådagars internationell konferens om cykelsäkerhet i Göteborg, International Cycling Safety Conference. Konferensen arrangeras av Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer.

Drygt 30 av de 150 deltagarna började dagen med en cykeltur i centrala Göteborg, från Gustav Adolfs torg via Operan, Ullevi, Heden, Linnégatan och Älvsnabbare till Lindholmen.

- Vi fick mycket beröm och lite kritik, säger Malin Månsson på trafikkontoret som ledde cykelturen.

- Man tyckte att vi hade många och väl separerade utrymmen för gående och cyklister men man tyckte att cykelbanorna ibland var för smala och det ibland var dåligt med utrymme för fotgängarna.

Nästan alla internationellt ledande cykeltrafiksäkerhetsforskare deltar i konferensen,

- Göteborg är sedan flera år en av de trafiksäkraste städerna i världen, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg. Men cyklandet har ökat mycket markant de senaste åren och tyvärr har cykelolyckorna blivit fler.

- Vi behöver lära oss och lära av varandra hur man gör cyklandet säkrare.

Ökat kraftigt

Cyklandet i Göteborg har ökat kraftigt de senaste åren, förra året var ökningen 30 procent jämfört med året innan. På vissa mätplatser var antalet cyklar 50 procent större andra kvartalet 2014 jämfört med samma tid 2013.

På Skeppsbron passerar nästan 6 000 cyklister per dygn.

– Vi försöker ju bygga en stad där cykeln skall vara ett konkurrenskraftigt färdmedel, snabbt, enkelt och säkert, säger Eriksson. Cykelresorna ska trefaldigas till år 2025. Men det måste bli säkrare att cykla.

Under de senaste åren har singelolyckorna på cykel ökat, både i Göteborg och i Sverige som helhet.

- Delvis beror det säkert på att cyklandet ökat så kraftigt, säger Eriksson. Det finns många ovana cyklister i trafiken, många som cyklar väldigt snabbt och trängseln på cykelbanorna ökar.

Många singelolyckor beror på dåligt underhållna och illa skötta cykelbanor. Allt fler cyklar omkull under vinter och vår när det ligger mycket grus på asfalten.

Mindre grus

Men kommande vinter och vår blir det betydligt mindre grus på cykelbanorna i Göteborg.

- Vi kommer på försök att borsta och salta stomcykelnätet den här vintern, säger Eriksson. Vi hoppas få bort snö och is utan att sprida stora mängder grus.

- Om det fungerar som vi tror kommer det att bli betydligt säkrare att cykla både i vinter och till våren.

Marco Dozza, docent i tillämpad mekanik och olycksforskare på Chalmers, har undersökt hur cyklister med elcyklar beter sig i trafiken.

- De flesta som använder elcykel tar sig ju fram ganska snabbt, ofta med 25 kilkometer i timman, säger Dozza. Det innebär fler omkörningar och fler konflikter med andra cyklister, fotgängare och bilister.

Med elcykeln ökar mobiliteten, särskilt för äldre personer. Många som använder elcykel tycker att det kör säkrare och att riskerna är mindre.

Ett grundläggande problem i all cykeltrafik är att det varken krävs utbildning eller examination för att få cykla.

- Alla kan använda elcykel men i en komplex trafikmiljö kräver det mer fokus och en god förmåga att förutse vad övriga trafikanter skall göra, säger Dozza.

Vi som cyklat
Mest läst