Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

S svänger om Libyeninsats

Socialdemokraterna svänger i fråga om Libyen och vill nu förlänga insatsen. De vill se både humanitära och militära insatser samt är beredda att skicka marinen.

Tidigare har Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt inte velat förlänga den svenska insatsen. Nu säger sig partiet gå med på förlängning av den militära närvaron, men inte för att hävda flygförbudszonen då det libyska flygvapnet i princip är utslaget. Fokus bör i stället ligga på upprätthållandet av vapenembargot med marina stridskrafter, skriver partiets utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin och försvarspolitiske talespersonen Peter Hultqvist på Dagens Nyheters debattsida.

Men att sjösätta en marin insats skulle ta tre månader från det att man får en förfrågan enligt Försvarsmakten.

-Vi har 90 dagars beredskap, säger Magnus Lüning, stabschef på marintekniska staben.

Att operera i Medelhavet är inget problem, anser Lüning.

-Det är helt klart ett område vi kan uppträda i, säger han och hänvisar till insatsen utanför Libanons kust 2006-07, då Sverige skickade en korvett för att delta i FN-insatsen där. Erfarenheterna från Adenviken och insatsen mot somaliska pirater är också relevant i sammanhanget.

Fond för demokratiutveckling

Partiet anser att Sverige ska bidra både civilt och militärt samt sträva efter att skapa demokrati och utveckling i landet. Bland annat vill man utöka biståndet till människor som befinner sig på flykt från konflikten genom att anslå medel till internationella organisationer.

Socialdemokraterna ser en långsiktig närvaro i Libyen och anser att Sverige ska delta i uppbyggnaden av det civila samhället och demokratiska strukturer. En svensk fond för demokratiutveckling bör också inrättas, skriver de.

"Dimridåer"

Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman är starkt kritisk till Socialdemokraternas hållning i Libyenfrågan och konstaterar att partiet "under mindre är två månader har lyckats inta varenda upptänklig position i den här frågan".

-Det inger inte förtroende. Det här är dimridåer som skickas ut. Urban Ahlin och Peter Hultqvist kan inte vara okunniga om att det att man vill byta från flygförband till marina förband inte bara kommer att ta väldigt lång tid, utan också förorsaka mycket höga kostnader för försvarsanslaget. Så sett ur både ekonomi och effekt och dessutom till efterfrågan så är det här obegripligt. Säkerhetsrådet gör fortsatt bedömningen att det behövs en flygförbudszon i Libyen. Den uppfattningen överprövar Urban Ahlin och Peter Hultqvist, och det känns konstigt.

Mest läst