Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så vill Vägvalet lösa Göteborgs problem

I vår budget för Göteborg lägger vi tonvikten på problemen i skolan, boendet och vikten av att bryta utanförskapet och segregationen. Till detta kommer givetvis ett nej till trängselskatten och vikten av att återskapa förtroendet för politiken, något som stadens etablerade partier har försakat, skriver bland andra Theo Papaioannou (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vägvalet lämnar nu sin fjärde budget för Göteborg stad. Vi har breddat vårt politiska program sedan vi startade 2010. I år kompletterar vi vår budget med att alla människor har lika värde. Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En av de största utmaningarna som vi står inför är att skapa boende för alla i Göteborg. Vi vill verka för en minskad bostadssegregation då det är stort fokus på centrala stan. Övriga partier vill ge sken av att det inte byggs tillräckligt men problemet med bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande, utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, till exempel Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion. Det gör vi genom att förbättra konkurrensen på byggmarknaden och skapa enklare planering och byggmetoder. Vi vill att kommunen ska förbättra underhållet av miljonprogrammen utan att man säljer av allmännyttan. Därför vill vi att kommunens bostadsbolag förblir i kommunal ägo.

Skolan är en viktig pusselbit för våra ungdomars framtid men den får underbetyg i Pisa-undersökningen. Våra barn har ingen partifärg och det är dags att lägga undan prestigen och ändra på det som inte fungerar. Vi behöver införa en central skolnämnd. Det är uppenbart att skolan inte får den hjälp den behöver genom stadsdelsorganisationen som finns i dag. Då fler funktioner centraliseras anser vi även att stadsdelsnämnderna spelat ut sin roll och ska avvecklas. Då uppnår vi likvärdighet över hela staden.

Vi måste börja fundera på hur vi ska bryta utanförskapet och segregationen som helhet. Kommunen måste vara lyhörd och lyssna till vad polisen behöver ha för hjälp för att motverka de skottlossningar som pågår i vår stad. Även här bör vi se till att polisen får en likvärdig hjälp i hela staden och inte beroende på hur de olika stadsdelarna organiserar sig.

Engagemang för demokratin

Förra året hände något som Vägvalet kämpat för i fyra års tid. GT:s folkinitiativ om trängselskatten röstades igenom. Och detta initiativ har inte bara gjort det möjligt för göteborgarna att säga sitt i valet 2014 utan GT har även vunnit INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genomförandet av folkinitiativet om trängselskatt. Göteborg är satt på världskartan för det engagemang som finns i denna stad för demokratin. Det är något vi ska vara stolta över. Därför vill vi att Göteborgs stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog. Vi vidhåller även vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning kring demokrati enligt granskningskommissionens förslag inrättas i Göteborg.

I år röstar vi i den kommande folkomröstningen om trängselskatten och Västlänkens framtid. Vill vi verkligen att staden grävs upp och att Haga och Vasastaden utsätts för de stora ingrepp som planeras? Säg ifrån du med men glöm inte att det är sista chansen att påverka beslutet. Därför är det fördelaktigt att både rösta på Vägvalet och nej till trängselskatten. De rödgröna och Alliansen svarar nämligen inte på frågan om de kommer att följa resultatet, något som Vägvalet sagt att vi kommer att göra. Ge oss mandatet att säkerställa att resultatet efterlevs vid ett nej.

Folkomröstningen och höstens val handlar inte bara om trängselskatt utan om förtroende för politiken som stadens etablerade partier försakat. För att utveckla och skapa en tro på Göteborgs framtid måste förtroendet återställas och det är vi gärna med och bidrar till i höst.

Theo Papaioannou

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman

partiledare, Vägvalet

Håkan Andersson

partisekreterare, Vägvalet