Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
RbN_Laxor_Unnerod_10 (kopia)

Så ska vi styra upp skolan i Göteborg

För att ge alla barn i Göteborg möjlighet till riktigt bra och likvärdig skolgång tar vi nu ett rejält omtag om skolans styrning, skriver de rödgrönrosa ledningen i Göteborg.

Omtaget handlar om hur skolan är organiserad, bättre fördelning av resurser, mer pengar ut till skolorna och minskad administration så att lärare och rektorer kan få ägna sig åt kärnuppdraget.

I Göteborg har vi många fantastiska skolor där eleverna känner trygghet och får rätt förutsättningar att klara skolan. Samtidigt har vi skolor som brottas med stora utmaningar och vår politiska styrning av skolan brister – det duger inte.

I Göteborg har stadsdelsnämnderna haft ansvar för förskola och grundskola sedan nittiotalet. För oss rödgrönrosa har det varit viktigt med närheten mellan skola, föräldrar och politiken. På så sätt har vi snabbt kunnat upptäcka brister och rikta insatser där det behövs. Närheten och den lokala kännedomen gör det också lättare att samarbeta mellan skola, fritidsverksamheter och socialtjänst runt elever som har det svårt.

Måste vi ändra på

Vi ser brister i kontakten mellan skolan och de som har huvudansvaret för skolan, nämligen kommunfullmäktige. Det måste vi ändra på. Just nu pågår därför en blocköverskridande utredning för att skapa långsiktiga förutsättningar för skolan, oavsett vem som styr. Den viktigaste utgångspunkten för oss är att alla elever oavsett var de bor ska ha samma förutsättningar att nå skolans mål. I förskolan läggs grunden för eleverna, vi är därför måna om att förskolan fortsatt ska fungera väl tillsammans med en eventuellt ny skolorganisation.

Utredningen tittar på två alternativ för en mer likvärdig skola. Det ena är förstärkt styrning inom nuvarande skolmodell i stadsdelarna det andra en central skolnämnd. Vi är öppna för båda alternativen med barnens bästa i fokus.

Både ris och ros

Skolinspektionen har under den senaste tiden granskat flera av våra skolor. Vi har fått både ris och ros. Kritiken har ofta handlat om bristande studiero och särskilt stöd. Mycket av detta hänger ihop med lärarnas möjlighet att ägna sig åt eleverna och undervisningen. Vi har därför satsat på att se över hur vi kan minska lärares och rektorers administrativa uppgifter. De ska kunna ägna sig åt elevernas utbildning i stället för att skriva om den. Vi har dessutom gjort en historiskt stor satsning på skolan med 300 miljoner extra för att bland annat kunna anställa fler lärare och andra yrkesgrupper.

Skolinspektionen ger oss alltid insikter i vad vi behöver förbättra och utveckla. Likväl som de kan peka ut vilka skolor som går bra. Nu inväntar vi skolinspektionens granskning av skolstyrningen där de sedan tidigare uppmärksammat brister. Utvärderingen kommer att fungera vägledande inför de beslut vi står inför att fatta om skolans styrning.

Forskning visar entydigt att föräldrarnas utbildningsbakgrund och lärarens pedagogiska förmåga är de avgörande faktorerna för elevers framgångar i skolan. Det enda rimliga är därför att lägga kraft på just dessa faktorer.

Bättre fördelning

Det handlar om att utveckla lärarnas yrkesskicklighet genom fortbildning, en bättre fördelning av resurser, goda möjligheter till särskilt stöd samt en förstärkning av fritidshemmen och elevhälsoarbetet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Över hela landet har den psykiska ohälsan ökat hos våra barn och unga. Trygghet och hälsa är grunden för att klara den ansträngning som krävs för framgång i skolarbetet. En förstärkning av elevhälsoarbetet är därför också en viktig satsning för att höja kunskapsresultaten.

Skolan är en spegling av Göteborg. Det är en fantastisk stad, men ojämlik då inte alla får ta del av framgången. Vi blundar inte för bristerna. Vi ser dem och arbetar nu systematiskt och målinriktat för att skapa bästa tänkbara skola för allas våra barn.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Ann-Sofie Hermansson (S)

gruppledare

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

Se mer från - Debatt/Göteborgs skolor
Mest läst