Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Så ska torget bli mysigt

Selma Lagerlöfs torg ska förvandlas från vindpinad parkeringsplats till mysigt centrum i en ny stadsdel.

- Nånting borde ha gjorts för länge sedan, säger Morgan Lundin som stannat till och tittar på kartan över Selma Lagerlöfs torg med omnejd.

Han bor i närheten och har hört en del planer genom åren.

- Spårvagnen känner man ju igen, ja.

Medan Adams julsång ekar över det eftermiddagsglesa torgrummet får vi ta del av idéerna för ett framtida Selma. Inne i lokalen där banken låg förut finns nu en samlingspunkt för informationsmöten, dialog och utställningar. Kristina Hulterström är arkitekt och projektledare och berättar att fem arkitektkontor från bland annat Kanada, Nederländerna och Sverige har lämnat förslag på en omgestaltning av torget och på kompletterande bostäder i omgivningarna.

- Vi kommer att använda delar från de olika förslagen i arbetet med detaljplanen, säger Kristina Hulterström.

Hon betonar att det finns bra förutsättningar för torget men att de behöver kompletteras. De närboende har sett hur banken och Systembolaget har flyttat och torgmiljön upplevs i dag som otrygg, särskilt på kvällarna.

- I förnyelsearbetet har vi ett kraftigt fokus på den sociala dimensionen och vi har redan haft många möten med boende, handlare och föreningar i området, säger Kristina Hulterström.

Fastighetskontoret har beräknat att det skulle vara möjligt att bygga 3000 bostäder i närområdet. Förslagen skissar på allt från blickfångande höghus till stadsradhus. Ledorden handlar om förtätning, stadsgator, gröna stråk, kontakt med älven, trädplantering och rekreationsområden.

- Vi vill bygga för den gående människan. Vill man åka fort får man ta E 6:an, säger Kristina Hulterström.

Torget ska få kontakt med Litteraturgatan som ska bli mer av stadsgata än dagens genomfartsled. I ett av förslagen har Litteraturgatan förvandlats till en trädkantad kanal bredvid spårvagn och en lokalgata. I alla förslagen kompletteras bostäderna och det omvandlade torget med utflyktslekplats, idrottshall och parker.

Arbetet med detaljplanerna, det kommer att bli flera olika etapper, har precis börjat och allmänheten kan lämna synpunkter vid flera tillfällen under processen. Kristina Hulterström betonar att ännu är inga beslut tagna. Byggstart kan ske tidigast 2014.

En del godbitar ur de fem arkitektförslagen:

Kanadensiska ERA group/ Arup Canada Inc:

• Gör Litteraturgatan till en trädkantad kanal med spårvagn och stadsgata för biltrafik.

• Har ritat 2600 bostäder i olika höjder. 6-10-våningshus när det nya torget och lägre stadsradhus längs lugna gator.

• Jobbar mycket med gröna stråk, alléer och parker.

• Lägger ett "matpalats", en dans- och ishall och ett innovationscentrum för medborgarna vid det nya torget.

Nederländska Mandaworks AB som samarbetat med svenska Hosper Sweden AB och Kreera samhällssbyggnad AB:

• Gångavståndet till älven betonas.

• Centrum flyttar ner till Litteraturgatan där spårvagnen kommer. En ny entré skapas till torget.

• En ny sporthall.

• Urbana radhus.

Svenska Erséus AB/02 Landskap arkitektkontor AB/ Pål Castell landskapskonsult:

• Adderar byggnader och landskapselement till det befintliga.

• Gör nya centrumkvarter för handel och bostäder.

• Litteraturgatan blir en grön stadsgata.

• En utflyktslekplats och en ny sporthall byggs.

• Skapar kontakt med älven genom Utkiken.

• Vill arbeta med till exempel medborgarråd och självförvaltning.

Svenska White arkitekter/ WSP samhällsbyggnad:

• Kallar sitt förslag Streetwise och arbetar med gatu- och torgrummen som utgångspunkter.

• Vill ha en tät stadsmiljö med Litteraturgatan och Backadalen som riktningsgivare. De ska förvandlas från vägar till gator.

• Vid torget finns bland annat kulturplatsen.

• Bäckstråket går parallellt med Backadalen och är en grön ryggrad i området. Där finns vatten, odlingsplatser och ett parkrum.

• En större variation i utbudet av bostäder ska skapas.

Svenskengelska AIM Architechture is made AB/ Noema research and planning Ltd / Tyréns AB

• Vill skapa en organisk tillväxt, undvika att riva och i stället komplettera.

• Bygger en basar vid det nya torget Selma Plaza.

• Vill skapa kontakt med älven.

• Vill skapa förutsättningar för ett mer experimentellt byggande och nya sätt att bo och leva.

Mest läst