Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild
En vision. Så har skulle vyn från Pustervik och Järntorget ner mot Rosenlundsverket kunna bli. Den exakta utformningen studeras dock först längre fram.

Så ska Norra Masthugget utvecklas

Området mellan Första Långgatan och Göta älv kan i framtiden bli attraktiva innerstadskvarter med 1 200 lägenheter, kontorsytor, butiker och kanske en ny teater. Programförslaget behandlas av byggnadsnämnden i maj.

Området mellan Första Långgatan och Göta älv, från Rosenlundsverket i öster till Stigbergsliden i väster, har fått samlingsnamnet Norra Masthugget.

Där finns i dag en del byggnader men också obebyggda tomter och parkeringsytor. Programmet ska skapa en struktur för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplaner för ny bebyggelse.

- Planerna för Skeppsbron håller på att ta form. Norra Masthugget är en naturlig fortsättning. Det gäller både som en del av Centrala Älvstaden och som ytterligare ett område där man kan förtäta och bygga nytt, säger Johan Altenius, planarkitekt och stadsbyggnadskontorets handläggare.

Arbetet är fortfarande på ett tidigt stadium. Byggnadsnämnden väntas vid nästa möte fatta beslut om att gå vidare med en samrådsutställning.

Först därefter kan arbetet med detaljplaner påbörjas. Spaden i jorden får vi nog vänta på åtminstone till 2014.

Därför är skisserna för området än så länge bara visioner. Detaljutformningen av trafiklösningar och byggnader blir en senare fråga men för området nära Järntorget diskuteras att bygga högre hus.

Och det finns ett stort intresse för att bygga här, både från befintliga fastighetsägare och sådana som vill med på tåget.

Det gäller särskilt Järnvågen, den östra delen av programområdet, där man kan bygga från Järntorget och Pustervik ända ner till Göta älv. Kanske ska en ny teaterscen ligga här.

För övriga området är däremot fortfarande Stena och Oscarsleden en barriär mellan bebyggelsen och vattnet.

- Stenas område finns inte med i den här första etappen, men på längre sikt får man utreda om det finns möjligheter att knyta staden närmare vattnet, säger Johan Altenius.

Stena har avtal om marken till 2014 och tomträttsavtal för huvudbyggnaden till 2030.

Ska det gå att bygga 1 200 lägenheter på Norra Masthugget finns också en del problem som måste få en lösning.

- Dels har vi en bullerproblematik i området, dels kring tunnelmynningen också luft som inte är så bra. Dessutom är det ett riskområde för översvämningar och högt vattenstånd, något som också måste tas med i beräkningarna, säger Johan Altenius.

Bild - 2
Bild - 4
Mest läst