Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Framtidens kollektivtrafik

Så ska kollektivtrafiken i Göteborg se ut 2035

Fler knutpunkter och nya linjer planeras när restiderna ska kortas och fler ska lockas att åka kollektivt. Satsningar på närmare 30 miljarder kronor väntar de kommande åren.

I dag går målbilden för kollektivtrafiken i Göteborg, Partille och Mölndal 2035 ut på remiss. Den innehåller förslag på hur kollektivtrafiken om 20 år ska klara av att serva en befolkning som i de tre kommunerna växt med 200 000 personer på ett bättre sätt än dagens.

- Målet är att restiderna ska kortas med 20-25 procent och att antalet resor ska kunna öka med 75 procent, säger Jörn Engström, på Västra Götalandsregionens kollektivtrafikenhet och ansvarig för projektet.

För att nå dit föreslår arbetsgruppen flera nya inslag i kollektivtrafiken.

• Tre linbanelinjer, varav en – den mellan Järntorget och Lindholmen, som GP berättat tidigare – kan bli verklighet inom fem år.

• "Tänk spårvagn, kör buss" kallar man ett koncept för nya förbindelser, som mellan Backa och Brunnsbo samt mot Eriksberg och Vårväderstorget. Tanken är bussar med hög komfort som kör i egna stråk, så att den inte fastnar i bilköer. Vissa sträckor kan de i framtiden byggas om till spår, om det behovet uppstår.

• "Tänk tunnelbana, kör buss". Ett koncept med egna körfält, med helt fri lejd, högre komfort och stationer i stället för hållplatser. Här vill man se snabbförbindelser in mot staden och en ny förbindelse som knyter samman Mölndal och Norra Älvstranden via Frölunda.

- Utomlands finns många exempel på det här konceptet, BRT, bus rapid transit. Men vi har det ännu inte, säger Sofia Hellberg, projektledare på Göteborgs stad.

Läs också: Så kommer Göteborg att växa i framtiden

En bärande tanke i planerna är att hitta andra resvägar mellan punkter utanför centrum, utan att belasta Brunnsparken. Sofia Hellberg säger att en viktig del i detta är att etablera vad man kallar regionala portar – strategiska knytpunkter på flera håll i staden.

Förutom Västlänkens stationer handlar det bland annat om Gamlestaden, där ett stort resecentrum håller på att byggas, Mölndal och Brunnsbo, där man vill se en perrong så att tågen på Bohusbanan kan stanna där.

- Det här är ett systematiskt tänk från vår sida. Vårt system i dag håller inte. Brunnsparken klarar inte mer trafik, så det är helt nödvändigt att vi sprider det, säger Sofia Hellberg.

Om målbilden antas politiskt av regionen och de tre berörda kommunerna väntar arbetet med att göra verklighet av alla planer. Jörn Engström säger att man har skissat i grova drag, vad som behöver vara på plats inom tio år och vad som ligger under nästa tioårsperiod.

- Spår mellan Lindholmen och Frihamnen är nödvändigt inom fem år, säger Sofia Hellberg.

Trafiken i Nya Allén vill man också hitta en bättre lösning på snabbt.

- Det är viktigt inom tio år, helst tidigare. Det skulle ge ett flyt i centrala staden som vi inte har i dag.

Arbetsgruppen som tagit fram målbilden bedömer att det kommer att kosta mellan 25 och 30 miljarder kronor att finansiera alla de lösningar de föreslår. Det finns ingen färdig finansiering på plats och Jörn Engström säger att man kommer att titta på flera olika spår.

Läs också: Arkitekter: Gör om Götaälvbron till stadspark

Den pågående Sverigeförhandlingen kan sannolikt stå för en del, stadsmiljöavtal, nationella och regionala planer kan också komma att bidra.

- Man kan också tänka sig att ha med det som en del i exploateringen av ett område i vissa fall. Det är ju en fantastisk utveckling staden ska genomgå under den här perioden, säger Sofia Hellberg.

Mest läst