Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Så ska innovativa företag lockas stanna i Sverige

Sveriges framgångshistoria är till stor del innovatörernas och industrins förtjänst. Företag som Ericsson, SKF och Volvo har gjort medborgarna rika. Men nu måste det fyllas på med fler, skriver bland andra Lena Heldén, Teknikföretagen.

Idébärare, entreprenörer och medarbetare har under århundradenas gång inte bara tänkt nya tankar utan även tillåtits prova sig fram, förbättra och utvecklat nya produkter och tjänster. Det har gjort Sverige och dess medborgare rika. Många av dessa företag finns tack och lov ännu kvar i landet. Även om inte alla längre har svenska ägare så finns huvudkontoren och stora anläggningar kvar. Det är viktigt.

Men vi måste fylla på med fler Ericsson, SKF, Atlas Copco, Scania och Volvo. Och det finns tack och lov många som står på kö. Det finns gott om unga men redan världsledande multinationella företag och framstående innovativa små företag i Sverige. Bara från de senaste åren kan vi nämna sådana företag som King, Klarna, Mojang, Skype, Spotiy. Sverige kommer på första plats i EU:s Innovation Union Scoreboard och andra mätningar, och vi har en miljö som jämförs med Silicon Valley inom ICT-området i dag. Det är denna kreativa miljö som vi måste behålla och utveckla. Frågan är hur. Vad krävs för att dessa företag och sådana som ännu är i sin linda, ska utvecklas i Sverige?

Bild av behoven

Vi har låtit ekonomen och författaren Monica Renstig intervjua 13 nya innovativa företag, som alla vunnit pris på den så kallade 33-listan, för att få deras bild av vad som krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att fortsätta växa och investera i. De efterfrågar långt mer än en industrikansler. De pekar på:

* En vildvuxen flora av alltför många offentliga aktörer, som alla vill främja företagande. Det är inte effektiv hantering av varken samhällets eller entreprenörernas resurser.

* Den ständiga kapitaljakten, från såväl offentliga aktörer som internationellt riskkapital, tar mycket tid från det som istället kunnat ägnas försäljning.

* Vad de innovativa företagen främst har behov av är en referenskund i Sverige och här skulle staten och andra offentliga aktörer kunna spela en betydligt aktivare roll som beställare. Trots stor politisk vilja till innovationsupphandlingar under det senaste decenniet är de fortfarande sällsynta.

* De innovativa bolagen pekar även på personaloptioner, som är vanliga i många andra konkurrerande länder, men knappast används i Sverige eftersom skatten är oförmånlig.

Det gäller att de redan framgångsrika företagen fortsätter att verka i Sverige. Dessa bidrar till att nya innovativa företag bildas. Några av 33-listans företag är avknoppningar från våra globala, stora företag. Flera av de intervjuade är så kallade serieentreprenörer och tar med sina kunskaper in i de nya företagen.

Sneglar på utländska tillväxtmiljöer

Vi kan dock inte ta för givet att våra innovativa företag fortsätter att utveckla forskning och produktion i Sverige i en värld med tuff konkurrens. Innovativa företag sneglar ständigt på andra tillväxtmiljöer, som Silicon Valley, där marknaden är så mycket större och dit talanger lockas från hela världen. Därför måste Sverige fortsatt erbjuda kreativa individer och företag en miljö som gör att de vill investera och växa i landet. Så kan dessa företag fortsätta berika Sverige med nytänkande och kreativa lösningar, tillväxt, arbetstillfällen, skatteinkomster och välstånd.

Staten som kund

För att skapa en mer modern politik anpassad till dessa snabbväxande innovativa företag behövs ett antal åtgärder genomföras och där regering och riksdag har en viktig roll:

* Staten kan – som första kund och drivande för teknikutveckling i offentlig upphandling – medverka till att myndigheter, landsting och kommuner i betydligt större utsträckning köper det nyaste eller är med och utvecklar nya produkter och tjänster. Annars förlorar vi vårt försprång och servicen till medborgaren försämras.

* Minska antalet offentliga aktörer, till färre med större resurser. Samordna, fokusera och öka det nationella och regionala statliga stödet i tidiga skeden till finansiering, riskkapital och inkubatormiljöer.

* För en politik där skatter på arbete och investeringar är internationellt konkurrenskraftiga, genom mer förmånliga personaloptioner och investeraravdrag i ett första steg.

* Förenkla arbetsrätten så att personrörlighet främjas mellan arbetsplatser och länder. Bara då kan vi locka de bästa talangerna nationellt och internationellt.

* Ge entreprenörskapskurser som en integrerad del i universitetens utbildningar på grund- och forskarnivå.

* Stärk samverkan mellan företag, akademi och institut, genom program och incitament som gynnar kommersialisering av forskning, samarbete och personers rörlighet.

Politiker på tårna

Sveriges framtid är ljus – om bara de rätta förutsättningarna skapas. Om man ger människor möjligheter att växa, kommer de att ta chansen och bidra till att förbättra tillvaron för sig själv och andra. I en global värld, där nationsgränser inte utgör hinder för fria människor och ekonomier, krävs dock att politikerna är på tårna. Och för svensk del kräver det mycket mer än en industrikansler.

Saeid Esmaeilzadeh

VD, Serendipity Innovations

Giovanni Fili

VD, Exeger

Lena Heldén

innovationsfrågor, Teknikföretagen

Tommy Johansson

VD, AMRA

Katarina Nyhammar

VD, Schemagi

Bo Qwarnström

VD, OssDsign

Monica Renstig

rapportförfattare, Renstig Consulting Group

Pär Gunnars Risberg

VD, Opalum

Åke Svensson

VD, Teknikföretagen

Kristian Tryggvason

VD, BioLamina

Jane Walerud

VD, Teclo Networks

Mest läst